Kaikuja Arktikselta – Timo Koivurovan kirjoitukset vuosilta 2018 -2021

Miten Suomen ark­ti­nen stra­te­gia muut­tuu? / How will Finland’s Arctic strategy change?

29.3.2021

Uusi strategia nostaa perustellusti ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen Suomen arktisen strategian keskiöön.

Koronaviruspandemia lamauttaa Arktisen neuvoston toimintaa / COVID-19 pandemic brings Arctic Council work to a standstill

12.10.2020

Kuten monilla ihmisillä eri puolilla maailmaa, minunkin elämäni muuttui dramaattisesti maaliskuussa. Olin ollut suhteellisen liikkuvainen henkilö, joka matkusti ympäri arktista aluetta työn takia, ja yhtäkkiä olin jumissa kotona.

Suomi ajamaan soihdutuksen kieltämistä

25.3.2020

Soihdutus on toimenpiteenä sekä taloudellisesti, ympäristöllisesti että ilmastollisesti täysin kestämätön. Timo Koivurova ja Atte Korhola ehdottavat, että Suomi ottaisi asiakseen edistää soihdutuksen kieltävää kansainvälistä sopimusta. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehdessä 6.3.2020.

Ovatko Arktinen neuvosto ja arktinen hallinto sellaisina kuin ne tunnemme tulleet tiensä päähän? / Is this the end of the Arctic Council and the Arctic governance as we know it?

16.12.2019

Monet meistä, jotka seuraamme arktisia kysymyksiä, ovat jo pitkään käyttäneet termiä Rovaniemen arktinen henki viitatessaan kansainväliseen arktiseen yhteistyöhön. Termillä halutaan kuvata sitä ajatusta, että tällä alueella arktiset valtiot pystyvät edistämään rauhaa ja kansainvälistä yhteistyötä, vaikka niiden suhteissa yleisemmin olisikin jännitteitä. Tämä yhteishenki on nyt vaarassa, ja jäljempänä tässä artikkelissa selitän miksi.

Miksi pelkäämme niin paljon Kiinaa, jopa täällä pohjolassa? / Why are we so afraid of China, even here in the North?

29.10.2019

Muistatteko vielä, kuinka lännessä pelättiin Japania? Maan talous kasvoi toisen maailmansodan jälkeen 1990-luvun alkuun sitä vauhtia, että varsinkin Yhdysvalloissa alettiin pelätä japanilaisten taloudellisen vaikutusvallan ulottavan lonkeronsa kaikille yhteiskunnan sektoreille. Monia populaareja kirjoja ja manifesteja laadittiin torjumaan japanilaisten taloudellinen Pearl Harbor hyökkäys.

Suomen arktisuutta on hyvä vahvistaa edelleen

16.9.2019

Elinkeinoelämän toimijoiden piiristä on esitetty uuden Euroopan unionin arktisen toimiston perustamista. Aloite näyttää sisältävän monia toimintoja, jotka kokoavat kansallista arktista toimintaa yhden katon alle. On tärkeää tietää, mitä arktista toimintaa Suomessa jo on, niin että tiedetään, mille on oikeasti kansallista tai EU-koordinaatiotarvetta.

Grönlanti myytävänä

26.8.2019

Kun on seurannut Yhdysvaltain presidentin toilailuja jo kolmatta vuotta, luulisi, ettei mikään enää säväytä. Mutta niin vain Donald Trump pystyy aina yllättämään.

Epäonnistuiko Suomi arktisena puheenjohtajana? / Did Finland fail as the Chair of the Arctic Council?

13.5.2019

Kotimaisen ja kansainvälisen median huomio kiinnittyi Rovaniemen arktisen ulkoministerikokouksen tuloksettomuuteen. Ei saatu aikaan edes yhteistä julistusta. Mutta miten Suomen puheenjohtajuuskausi meni, kun sitä arvioidaan kokonaisuutena?

Onko maailmanjärjestyksemme muuttumassa? / Is our world order changing?

14.3.2019

Kansainvälisen politiikan tutkimuksen yksinkertaistamisella yksilö-valtioihin, pieniin ja suuriin, emme edistä ymmärrystä järjestelmän monimuotoisuudesta. / By simplifying the research of international relations into state-individuals, small and large, we do not promote understanding of the diversity of this system.

Miksi olin vihainen medialle? / The reason I was angry with the media

28.2.2019

Olin pitkään vihainen medialle. Erilaiset sanomalehdet ja uutissivustot kertoivat mielestäni heppoisin perustein, miten arktisella alueella oli menossa kultaryntäys. / I was angry with the media for a long time. Many newspapers and news sites told us that there was a gold rush going on in the Arctic, in my opinion on flimsy grounds.

Suomi uudella vuosikymmenellä

20.1.2020

Pienen maan, kuten Suomen, kohtalona on sopeutua maailmanpolitiikan kehitykseen. Tämä ei tarkoita, etteikö Suomi voisi suunnata kohtaloaan, mutta sen se voi tehdä vain rajallisesti, riippuen minkä asemoinnin kansainvälinen tilanne mahdollistaa.

Miten muistamme koronan?

6.4.2020

Mitä suurelle osalle meistä jää mieleen koronakriisistä?

Mitä yhteistä on hobiteilla ja Arktisella neuvostolla? / What are the commonalities between hobbits and the Arctic Council?

28.3.2018

Moni kansainvälisen politiikan seuraaja on ihmetellyt, että miten Arktinen neuvosto jatkaa toimintaansa, vaikka Venäjä ja läntiset vallat ovat asettaneet puolin ja toisin sanktioita. / I participated in various roles in the meetings of the Arctic Council from 19 to 23 March. Many important issues were discussed and debated during the meetings of the Sustainable Development Working Group and the Senior Arctic Officials. . For instance, the eight member states (USA, Russia, Canada and the five Nordic states), indigenous peoples’ organizations (permanent participants) and observers were dealing with the fight against climate change or how to advance the region in line with the UN Sustainable Development Goals.

Ilmastonmuutos tuhoaa meidät - onko enää mitään tehtävissä? / l Climate change will destroy us - is there anything left for us to do?

16.5.2018

Osa ilmastonmuutoksen parissa työskentelevistä luonnontieteilijöistä on menettänyt uskonsa siihen, että ilmastonmuutosta voitaisiin torjua poliittisin päätöksin. Onko tämä koko totuus? / Climate change exacerbates the weather phenomena around the world in different ways. We get plenty of snow, somewhere else there are more hurricanes. Climate change also seems to exacerbate opinions on what we could do about it.

 

Alustalla vuosina 2018-2021 julkaistut tutkimusprofessori Timo Koivurovan