Kaikuja Arktikselta – Timo Koivurovan kirjoitukset vuosilta 2018 -2021

Ilmastonmuutos tuhoaa meidät - onko enää mitään tehtävissä? / l Climate change will destroy us - is there anything left for us to do?

16.5.2018 8:30

Osa ilmastonmuutoksen parissa työskentelevistä luonnontieteilijöistä on menettänyt uskonsa siihen, että ilmastonmuutosta voitaisiin torjua poliittisin päätöksin. Onko tämä koko totuus? / Climate change exacerbates the weather phenomena around the world in different ways. We get plenty of snow, somewhere else there are more hurricanes. Climate change also seems to exacerbate opinions on what we could do about it.

Ilmastonmuutos aiheuttaa sääilmiöiden äärevöitymistä eri puolilla maailmaa eri tavoin. Runsasta lumentulo meillä, lisääntyneitä hirmumyrskyjä toisaalla. Ilmastonmuutos näyttää myös äärevöittävän näkemyksiä siitä, mitä voimme sille enää tehdä. Tiedämme, että jo ilmakehään päästetyt kasvihuonekaasut lämmittävät ja muuttavat ilmastoamme vielä pitkään, vaikka lopettaisimme niiden päästämisen nyt ja heti. Tällä hetkellä päästöt vain jatkavat nousuaan. Voimmeko tehdä enää mitään ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

Tohtori Mayer Hillman lataa tiukkaa tekstiä Guardianin haastattelussa. Hänen mukaansa meidän pitää hyväksyä, että ilmastonmuutoksen takia suuri osa elämää tuhoutuu maapallolta – myös me ihmiset. Hän ei myöskään usko, että olisi mitään järkeä ylläpitää toivoa. Itse asiassa hän suosittelee päinvastaista: lopettakaamme toivon ylläpitäminen! Tulemme tuhoutumaan. Kun myönnämme sen, että olemme tuhoon tuomittuja, voimme myös herätä. Hänen mielestään hyväksymällä tuhon, me voisimme ihmiskuntana myös herätä, kuten ihminen, jolle kerrotaan, että hän kuolee. Vasta kun myönnämme, että olemme parantumattomasti sairaita, alamme toimia, kuten ihminen, jolle kerrotaan, että viikatemies on lähestymässä. Alamme pidentää elämäämme. Alamme oikeasti torjumaan ilmastonmuutosta.

Hillmanin näkemykset eivät ole tieteen valtavirtaa. On kuitenkin totta, että useat ilmastonmuutoksen parissa työskentelevät luonnontieteilijät ovat menettäneet uskonsa siihen, että ilmastonmuutosta voitaisiin torjua poliittisin päätöksin. Monet kokevat, että meidän on pakko alkaa miettiä muita keinoja. Yksi keskeinen keino on suunnitelmallinen ilmaston muuttaminen tekniikan keinoin eli ilmastonmuokkaus.

Arktisen keskuksen jäätutkijat professori John C. Moore ja tohtori Rupert Gladstone julkaisivat kollegoidensa kanssa kommenttiartikkelin Nature-lehdessä yhdestä tällaisesta mahdollisuudesta. Sulaessaan napajäätiköt nostavat merenpintaa kaikkialla, ja heidän mukaansa voisimme ostaa aikaa estämällä Grönlannin ja Etelämantereen jäähyllyjen pääsyn valtamereen. Tutkijat esittävät kommenttiartikkelissaan erilaisia keinoja tämän toteuttamiseen.

Tieteilijöiden valtavirran lähestymistapa on mielestäni oikea. Poliittisiin prosesseihin pitää panostaa, mutta ilmastonmuokkauksen menetelmiä pitää myös tutkia. Ei ilmastonmuutoksen torjunta ole niin kankeaa, kuin pelkästään Trumpia, Putinia ja Xitä seuraamalla voisi olettaa. Vaikka esimerkiksi Trump irtisanoi Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta, Yhdysvalloissa tehdään koko ajan työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi niin osavaltioissa, kaupungeissa kuin yrityksissäkin. Ilmastonmuutoskanteet hallituksia vastaan ovat lisääntyneet todella nopeasti.

Ei peli todellakaan ole pelattu. Toivoa on!

****************

l Climate change will destroy us - is there anything left for us to do?

We know that the greenhouse gases already released into the atmosphere will warm up and change our climate for a long time to come, even if we were to stop emitting them right now. Currently, the emissions just keep on rising. Is there anything we could still do to combat climate change?

Doctor Mayer Hillman does not spare his words in an interview to the Guardian. According to him, we will have to accept that because of climate change much of life on Earth will be destroyed – including us humans. He does not believe that there is any sense in keeping up hope. Instead, he recommends the opposite: let us give up hope! We will be destroyed. When we admit that we are doomed, we can wake up. He believes that accepting that we are doomed could make humanity rather like an individual who learns that they are dying. Only by admitting that we are terminally ill, can we start acting as people who learn that the Grim Reaper is approaching. We will start trying to prolong our lives. We will start to actually combat climate change.

Hillman’s views are not mainstream science. Yet many scientists working with climate change have lost their hope in combatting climate change with political decisions. Many find that we will have to start reflecting on other ways. One key way is changing the climate with the help of technology – geoengineering.

Ice researchers at the Arctic Centre, Professor John C. Moore and Doctor Rupert Gladstone with their colleagues published a comment on one of the opportunities in the journal Nature. As the polar caps melt, the sea levels will rise everywhere. According to them, we could buy time by preventing the ice sheets of Greenland and Antarctica from flowing into the oceans. In their comment, the researchers suggest various means of carrying this out.

I think the approach adopted by the mainstream researchers is the right one. We must invest in political processes, but we must also examine the methods of geoengineering. Taking action against climate change is not as sluggish as one could imagine by observing only Trump, Putin and Xi. Even though Trump withdrew the U.S. from the Paris Climate Agreement, people in the U.S. are constantly working to combat climate change in states, cities and companies. Climate lawsuits filed against governments are soaring.

The game is not over! We do have hope!

Kommentit

Lisää kommentti
Joe DiMento 18.5.2018 13:11
Very well stated Dear Timo. The idea of giving up may have some value as a provocative message but the risks of this kind of communication seem serious.

Kiitos and Warm wishes,

joe