Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen (LAPPARI -hanke)
Hankkeen taustaa
Hankkeen rahoitus