Uutisia
 
Hymyileviä seminaarin osallistujia luentosalissa kirjoittamassa muistiinpanoja.
REBOUND-hankkeen talviseminaariin osallistui kahden päivän aikana yli 50 osallistujaa monilta eri toimialoilta. Kuva: Juulia Tikkanen.

REBOUND-hankkeen talviseminaarissa keskusteltiin oikeudenmukaisesta vihreästä siirtymästä

20.3.2024 12:26

Tutkimushankkeen tarkoitus on tuottaa ymmärrystä oikeudenmukaisen vihreän siirtymän edellytyksistä. Seminaarissa korostui paikallisten kuuleminen ja osallistaminen.

Oikeudenmukaisen vihreän siirtymän toteuttamiseen tarvitaan ymmärrystä siitä, miten Pohjois-Suomen alueelle suunniteltujen investointihankkeiden hyödyt, riskit ja haitat jakautuisivat mahdollisimman oikeudenmukaisesti. 

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa pohjoissuomalaisten elämässä, maankäytön ja toimintojen suunnittelussa ja päätöksenteossa? Millaista lainsäädännön kehitystä tarvitaan? Miten luoda vihreästä siirtymästä sellainen, joka edistää kokonaisvaltaista paikallista ja alueellista hyvinvointia pohjoisessa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin 14.–15. maaliskuuta järjestetyssä kaksipäiväisessä REBOUND-hankkeen monitieteisessä talviseminaarissa Arktikumissa Rovaniemellä.

REBOUND on Suomen Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama kuusivuotinen hanke (2023–2029), jossa tutkitaan vihreän siirtymän oikeudenmukaisuutta muun muassa eri maankäyttömuotojen näkökulmista Pohjois-Suomessa. Hanketta johtaa Lapin yliopiston Arktinen keskus. Hankkeessa ovat mukana myös Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto

Ketään ei jätetä ja paikallisia on kuunneltava

Talviseminaarin avauspuheenvuoron piti vastuullisuustyön asiantuntija, toimitusjohtaja Saara Lilja Emergenssi Oy:stä.

Lilja korosti resilienssin, eli muutosjoustavuuden merkitystä siirtymässä, jotta luottamusta ja turvallisuuden tunnetta voidaan vahvistaa eri toimijoiden välillä. 

– Resilienssi on kyvykkyyttä toimia muutoksessa ja vahvistaa hyvinvointia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kyvykkyyttä tehdä yhteistyötä, kuunnella erilaisuutta ja toimia yhdessä luonnon kanssa.

Toisessa asiantuntijapuheenvuorossa ohjelmajohtaja Olli-Pekka Ruuskanen esitteli Just Transition-ohjelmaa STN:n näkökulmasta hankkeen rahoittajana. Lisäksi seminaarissa kuultiin apulaisprofessori Johanna Ohlssonin puheenvuoro oikeudenmukaisuuden eri lähestymistavoista ja teorioista sekä Lapin liiton aluesuunnittelijan Minttu Peuraniemen puheenvuoro ajankohtaisista Lapin maankäyttöasioista.

Seminaariin osallistui tutkijoiden ja asiantuntijoiden lisäksi myös opiskelijoita ja paikallisia, asiasta kiinnostuneita ihmisiä. Keskusteluissa painotettiin ”ketään ei jätetä” -lähtökohtaa vihreää siirtymää ajatellen. Sen innoittamana seminaarissa oli mahdollisuus vaikuttaa hankkeen sisältöön ja sitä kautta myös tutkimusteemoihin.

REBOUND-hankkeen johtaja, yliopistotutkija Tanja Joona ja hankkeen koordinaattori, yliopistotutkija Mia Landauer pitivät tapahtumaa erittäin onnistuneena.

– Hankkeen teema on yhteiskunnallisesti tärkeä ja se koskettaa monia ihmisiä. Siksi oli hienoa, että tapahtumassa oli mukana erilaisia ihmisiä ja monet sidosryhmät olivat edustettuina. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, tutkijat totesivat seminaaripäivien päätteeksi.


Kutsu REBOUND kylään!

Mikäli olet kiinnostunut oikeudenmukaisesta vihreästä siirtymästä ja haluaisit päästä vaikuttamaan siirtymään liittyviin kysymyksiin, voit kutsua REBOUND-hankkeen kylään. Yhteisen kahvihetken merkeissä hankkeen tutkijat ja organisaatiosi voivat pohtia matalalla kynnyksellä yhteistyön muotoja ja vaihtaa tietoa ja näkemyksiä. Lisätietoja antaa Juulia Tikkanen (etunimi.sukunimi@ulapland.fi).

19.3. uutiskuva 550x367_REBOUND Talviseminaari_Anne R-H_1343.jpg
REBOUND-hankkeen tutkijat Tanja Joona ja Mia Landauer Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta sekä seminaarin keynote-puheenvuorosta ja yleisöä osallistaneesta työpajasta vastannut toimitusjohtaja Saara Lilja Emergenssi Oy:stä olivat tyytyväisiä seminaaripäivien antiin. Kuva: Anne Raja-Hanhela.


Lisätietoja:
Tanja Joona
Yliopistotutkija, tutkimusohjelman johtaja
040 484 4283
tanja.joona(at)ulapland.fi

REBOUND-hanke