Uutisia
 
Minna-Turunen-Nuasjarvi-Palojarven-plk_web.jpg
Nuasjärvellä, Palojärven paliskunnassa. Kuva: Minna Turunen

Tutkijoilta käytännönläheistä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista porotalouteen

7.4.2021 8:36

Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia porotalouden toimintaedellytyksiin. Poronhoitajien on varauduttava sekä äkillisiin sääilmiöihin että ilmaston ja luonnonolojen hitaisiin muutoksiin pidemmällä aikavälillä.

CLIMINI-hanke on julkaissut kattavan tietopaketin Suomen porotalouden sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. 

Raportissa vedetään yhteen tutkimustietoa siitä, miten ilmasto on Suomen poronhoitoalueella muuttunut ja muuttumassa ja millaisia vaikutuksia porotaloudessa on koettu muuttuvista vuodenaikojen olosuhteista johtuen.

Raportissa tuodaan myös esiin millä keinoin käytännön poronhoitotyössä on tähän asti pärjätty ja kuinka ilmastosopeutuminen näkyy porotalouden hallinnossa, neuvonnassa ja koulutuksessa.

– Käytännön toimijoita voi kiinnostaa esimerkiksi raportin liite, jossa on esitetty vuodenajoittain karttoja ja aikasarjoja keskimääräisistä oloista ja havaituista muutoksista. Näistä näkee helposti oman paliskuntansa tilanteen tai tiettyjen vuosien tilanteen verrattuna muihin, kertoo hankkeen tutkija Sirpa Rasmus

Raportti täydentyy ja päivittyy koko CLIMINI-hankkeen ajan.

 – Tarkoituksena on järjestää työpajoja ja keskusteluja, joissa kerrytetään vielä enemmän käytännön näkökulmaa ja uusia ajatuksia muun muassa hyvästä ja huonommasta sopeutumisesta, sopeutumiskyvyn rajoista, ja sopeutumisen suunnittelemisesta ja tukemisesta, Rasmus jatkaa. 

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Lapin yliopiston Arktinen keskus, Ilmatieteen laitos ja Luonnonvarakeskus. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.  

 

Lisätietoja:


Sirpa Rasmus
Lapin yliopiston Arktinen keskus
sirpa.rasmus(at)ulapland.fi
040 484 4358