Uutisia
 
Kaksi poroa lumisessa maisemassa.
Kuva: Matti Kantola

Porotalouden tulevaisuustyöryhmä antoi esityksiä poronhoidon elinvoimaisuuden tukemiseksi

1.3.2023 12:21

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman porotalouden tulevaisuustyöryhmän tehtävänä oli valmistella toimintamallit paliskuntakohtaisille porolaidunten hoito- ja käyttösuunnitelmille sekä arvioida poronhoidon kehittämistarpeita. Työryhmän loppuraportti julkaistiin 28.2.2023.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa kerrotaan, että porotalous on kohdannut uusia haasteita ilmastokriisin, koronapandemian sekä Venäjän hyökkäyssodan ja siitä seuranneen hintojen nousun myötä. Toisaalta taas porotaloudella on uudenlaista arvoa huoltovarmuuden näkökulmasta. 

Työryhmän raportissa poronhoidon elinvoimaisuutta halutaan tukea tunnistamalla toimia, joilla turvataan elinympäristöjen parempi tila ja elinkeinon laidunvarat. Tavoitteena on myös vähentää porolaidunnuksen ja muun maankäytön välisiä ristiriitoja.

Arktisen keskuksen tutkija Sirpa Rasmus edusti työryhmässä Lapin yliopistoa ja etenkin ilmastonmuutokseen liittyvää pohjoisten elinkeinojen tutkimusta. 

– Arktisen keskuksen tutkimuksista ainakin AROSS, CHARTER, CLIMINI ja POVAUS ovat keskeisiä työryhmän aihepiirille. Näissä on tutkittu porotalouden sopeutumista ja varautumista ympäristönmuutoksiin sekä ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten minimoimista porotalouden näkökulmasta, Rasmus kertoo. 

Työryhmässä oli edustajia myös maa- ja metsätalousministeriöstä, Lapin ELY-keskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Paliskuntain yhdistyksestä, MTK Pohjois-Suomesta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, saamelaiskäräjistä, Metsähallituksesta ja Lapin aluehallintovirastosta. Lisäksi kuultiin keskeisten poronhoitoalueiden poroisäntiä sekä muita eri alojen asiantuntijoita.

Lisätietoja:

Maa-ja metsätalousministeriön tiedote

Sirpa Rasmus
Yliopistotutkija, Lapin yliopiston Arktinen keskus
sirpa.rasmus(at)ulapland.fi
040 484 4358

Lue lisää tutkimushankkeista:

AROSS (Arctic Rain On Snow Study )
CHARTER (Drivers and Feedbacks of Changes in Arctic Terrestrial Biodiversity)
CLIMINI (Adaptation of reindeer management to climate change)
POVAUS (Poronhoidon varautuminen ja selviytymiskeinot uusiin, äkillisiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin)