Uutisia
 
Lapin lehmä Anne Tuomivaara 550x367.png
Lapinlehmä on arktisiin olosuhteisiin sopeutunut alkuperäisrotu. Kuva: Anne Tuomivaara.

Lapinlehmä tarjoaa maatiloille monia mahdollisuuksia

13.6.2023 8:39

Tutkimushankkeessa selvitettiin uhanalaisen alkuperäisrodun tulevaisuuden näköaloja. Maidon- ja lihantuotannon lisäksi mahdollisuuksia löytyy maisemanhoidosta, hyvinvointipalveluista ja maatilamatkailusta.

Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa on tehty usean vuoden ajan uhanalaisen pohjoissuomenkarjan eli lapinlehmän elvytykseen liittyvää tutkimustyötä. Tutkijoiden mukaan kiinnostus alkuperäisrotuihin on kasvussa.

– Tutkijat ovat kiinnostuneita lapinlehmästä ja muista alkuperäisroduista, koska niihin liittyy paljon katoamassa olevaa tärkeää tietoa ja kulttuuriperintöä. Maatiloilla puolestaan kiinnostaa erikoistumisen mahdollisuudet, joita lapinlehmän pito voi tarjota, kertoo yliopistotutkija ja hankkeen johtaja Päivi Soppela.

Soppelan mukaan lapinlehmiä pidetään maatiloilla pääasiassa maidontuotannossa, kun taas lihantuotanto on ollut hyvin pientä. Tutkimuksissa saatiin uutta tietoa maidon ja heran koostumuksesta. Lisäksi koostettiin tutkimustietoa A2-maidosta, jota lapinlehmät valtaosin tuottavat. A2-maito kiinnostaa kuluttajia, jotka saavat vatsaoireita tavanomaisesta maidosta. Lapinlehmän lihan laadusta, josta on hyvin vähän aiempaa tutkimustietoa, saatiin myös myönteisiä tuloksia.

Selvityksen mukaan lapinlehmien pito voi olla kannattavaa monialaisena maaseutuelinkeinona. 

– Kasvattajien mukaan tärkein keino turvata lapinlehmärodun tulevaisuus on kasvattaa sen ja lapinlehmäkulttuurin näkyvyyttä ja arvostusta. Tuotteiden jatkojalostuksen lähellä maatiloja toivotaan myös tuovan lisätuloa. Lisäksi Lapinlehmän kulttuurinen imago voi olla merkittävä matkailussa, Soppela kuvailee selvityksen tuloksia. 

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama lapinlehmään liittyvä kolmivuotinen hanke päättyy kesäkuun lopussa ja sen tuloksia esitellään loppuseminaarissa perjantaina 16. kesäkuuta Arktikumissa. Lisäksi Arktikumissa avautuu lapinlehmästä ja hankkeen tuloksista kertova näyttely Lapinlehmä – arktinen lehmä. Näyttely on avoinna 16.6.–30.9.2023.

Hanke on toteutettu Lapin yliopiston Arktisen keskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhteistyönä.


Seminaari ja näyttelyn avajaiset: Lapinlehmään perustuvan erikoistumisen mahdollisuudet osana pohjoisia elinkeinoja

Aika: Seminaari 16.6.2023 klo 12–15, näyttelyn avajaiset klo 15 alkaen
Paikka: Seminaari Arktikum talon kirjasto (pohjakerros), Pohjoisranta 4 Rovaniemi. Näyttely Arktikumin pääkäytävällä.

Seminaarissa hankkeen tutkijat esittelevät lapinlehmää koskevien tutkimusten tuloksia. Tilaisuudessa on paikalla myös kommentaattoreita, jotka keskustelevat paneelissa hankkeen annista, tulosten merkityksestä ja lapinlehmän tulevaisuudesta.

Seminaarin jälkeen päivä jatkuu hankkeen tuloksia ja lapinlehmää esittelevän näyttelyn avajaisilla Arktikumin lasiputkessa.

OHJELMA

Tilaisuuden ennakkoilmoittautuminen on päättynyt. Mikäli et ole ilmoittautunut, mutta olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä järjestäjiin:

Anne Tuomivaara anne.tuomivaara(at)ulapland.fi, p. 040 4844 160  tai 
Päivi Soppela  paivi.soppela(at)ulapland.fi, 0400 138805

Näyttely:

Lapinlehmä – arktinen lehmä
16.6.–30.9.2023.
Arktikumin tiedekeskus (Pohjoisranta 4, Rovaniemi)