Uutisia
 

Huippuvuoriretkikunta

3.9.2005 11:00

Ryhmä pohjoismaalaisia tutkijoita lähtee ensi viikolla käymään Huippuvuorten äärimmäisellä pohjoislaidalla, Koillismaalla, Kinnvikassa.

Retkikunnan tehtävänä on selvittää mahdollisuuksia avata suomalais-ruotsalais-sveitsiläinen vuonna 1957 rakennettu tutkimusasema uudelleen käyttöön sekä järjestää sinne laaja kansainvälinen monitieteinen tutkimusoperaatio vuonna 2007 - tasan 50 vuotta aseman rakentamisen jälkeen.

Aikanaan tehty päätös sijoittaa asema Nordauslandetin Murchinson vuonon rannalle, Kinnvikaan oli hyvä. Huippuvuorten Koillismaa on Euroopan pohjoisin maa-alue. Se sijaitsee 80 astetta pohjoista leveyttä ja on vain 1000 km etäisyydellä pohjoisnavasta. Tällä kaukaisella lähes koskemattomalla arktisella alueella elää jääkarhuja ja se on erityisesti ilmaston ja globaalimuutostutkimuksen kannalta tieteellisesti mielenkiintoista aluetta.

Kinnvikan asema rakennettiin puusta ja siellä oli toimitilat noin 15 henkilölle, generaattorilla toimivat sähköt, varasto- ja tutkimusrakennukset sekä sauna. Vuoden 1958 jälkeen asema ei saanut toiminnalleen jatkorahoitusta, minkä jälkeen sen olemassaolo on pitkälti painunut unohduksiin. Siellä on vierailtu vain satunnaisesti kuluneiden vuosikymmenten aikana. Saatujen tietojen mukaan, asema on säilynyt kohtalaisessa kunnossa kylmän ja kuivan arktisen ilmaston ansiosta.

Ensiviikon matkaa varten on vuokrattu pieni alus joka lähtee matkaan Huippuvuorten Longyearbyenistä. Matkaan Kinnvikaan ja takaisin kuluu säistä riippuen neljä päivää, ja perillä asemalla työskennellään kaksi päivää. Asema sijaitsee rannan tuntumassa, mutta koska vuono on matala perille pitää siirtyä kumiveneellä. Matkan tulosten perusteella arvioidaan aseman käyttöönoton mahdollisuudet sekä laaditaan suunnitelmat sen kunnostamiseksi ja muut varsinaiseen tutkimukseen tarvittavat järjestelyt, ja niiden kustannusarvio. Kinnvika on kohtuulisen lähellä Huippuvuorten vastakkaisella puolella, länsirannalla sijaitsevaa Ny Ålsesundin tutkimusasemakeskittymää mikä tukee tieteellisiä mittauksia sekä logistisia järjestelyitä. Toisaalta, Kinnvika sijaitsee huomattavasti arktisemmalla ilmastovyöhykkeellä, kuin Ny Ålesund, Longyearbyen, taikka eteläinen Hornsundin asema, mikä täydentää Huippuvuorten alueelta saatavaa ympäristöä koskevaa tutkimusaineistoa. 

Kinnvika -hankkeeseen kohdistuu laaja kansainvälinen mielenkiinto ja sen tieteelliseen osuuteen onkin osallistunut 77 tutkijaa 15 maasta. Hanke on vahvasti pohjoismainen, sillä sen johtoryhmässä on edustajia tutkimuslaitoksista tai yliopistoista kaikista Pohjoismaista. Tätä valmistelumatkaa varten on saatu rahoitus Pohjoismaiden Ministerineuvostolta. Hankkeen yksi päätarkoituksia onkin vahvistaa pohjoismaista arktista tutkimus- ja logistiikkayhteistyötä.

Erityisesti Suomen kannalta hanke on tärkeä, koska sen myötä olisi mahdollista järjestää organisoitu logistiikka arktisen alueen tutkimusretkikuntatoimintaa varten laajemminkin. Muista arktista tutkimusta harjoittavista maista poiketen Suomelta tällainen toiminta puuttuu. Lisäksi, koska Suomi on yksi 40:stä Huippuvuorisopimuksen allekirjoittajamaasta, ja Suomi on yksi kahdeksasta Arktisesta valtiosta, olisi tärkeää että Suomi mahdollistaisi tutkijoiden työskentelyn yläarktisella alueella tehokkaasti.

Kinnvika -hanke on saanut kansainvälisen valmisteluhankkeen statuksen osana maailmanlaajuista napa- eli polaarialueiden tutkimusoperaation, ns. Kansainvälisen polaarivuoden (IPY) valmistelua. Se toteutetaan vuosien 2007–08 aikana. Kinnvika on myös potentiaalinen Pohjoismaiden IPY -hanke. Kuten kaikki muut IPY –hankkeet, Kinnvika –hanke on hakemassa toteutusta varten rahoitusta.

Nyt matkalle on lähtemässä kahdeksan hengen ryhmä. Mukana on eri alan tutkijoita ja asiantuntijoita Uppsalan yliopistosta, Ruotsin Kunikaallisesta Akatemiasta, Norjan Polaari-instituutista, Suomen merentutkimuslaitokselta, Etelämantereen Logistiikan Sihteeristöä  sekä Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta, joka toimii hankkeen johtajana.

Lisää tietoa voi hakea osoitteista:
http://www.arcticcentre.org/kinnvika
http://www.eld.geo.uu.se/IPY/

Myöhemmin hanketta varten avataan osoite www.kinnvika.net. Jos internetyhteys Kinnvikasta toimii, matkan etenemistä voi seurata päivittään em. sivuilla.

Tietoa kansainvälisestä polaarivuodesta löytyy www.ipy.org


Lisätietoja:

  • Paula Kankaanpää, johtaja, Arktinen Keskus. P. 040 7777 825, paula.kankaanpaa at ulapland.fi, www.arcticcentre.org
  • John Moore, Senior Researcher, Arktinen Keskus, p. 040 500 7775, john.moore at ulapland.fi
  • Mika Kalakoski, suunnittelija, FINNARP, p. 050 359 2792, mika.kalakoski at fimr.fi
  • Juha Flinkman, erikoistutkija, merentutkimuslaitos, p. 0407503911, juha.flinkman at fimr.fi