Uutisia
 

Tietoa kansainvälisestä polaarivuodesta

30.9.2005 8:00

Arktisen ja Etelämantereen kansainvälisen polaarivuoden verkkosivut on avattu.

Maapallon napa-alueet reagoivat ilmastonmuutokseen herkästi ja sillä on suuria maapallon laajuisia vaikutuksia. Lisäksi erityisesti Arktinen alue on muuttumassa nopeasti luonnonvarojen käytön myötä. Venäjän arktisella alueella Siperiassa on maailman suurimmat hyödyntämättömät öljy- ja kaasuvarat, joiden käyttöönotto helpottuu ilmaston lämpenemisen myötä ja edellyttää merireittien, teiden, satamien, rakennusten ja putkistojen lisäämistä, sekä ihmisten ja pääomien liikkumista. Arktisella alueella asuu alkuperäiskansoja, joiden kulttuurit pohjautuvat perinteiseen luonnonvaratalouteen. Monien pienten arktisten kansojen kulttuurit ovat uhattuina. Meneillään oleva kehitys on lisännyt monitieteisen tutkimuksen tarvetta.

Kansainvälinen tutkijayhteisö onkin käynnistänyt suuren napa- eli polaarialueiden tutkimusoperaation, ns. Kansainvälisen polaarivuoden valmistelun. Se toteutetaan vuosien 2007–08 aikana. Silloin tulee kuluneeksi 50 vuotta historiallisesta Geofysiikan vuodesta, jonka tutkimuskohteena olivat myös napa-alueiden ilmiöt ja jonka seurauksena saatiin aikaan sekä tieteellisiä että poliittisia läpimurtoja. Silloin tutkimuksen käyttöön otettiin uusia tekniikoita, kuten tutkat, raketit ja kehittynyt elektroniikka sekä ensimmäiset satelliitit, sekä saatiin aikaan Etelämannersopimus.

Suunnitteilla olevan Kansainvälisen polaarivuoden tarkoituksena on yhdistää arktisen ja Etelämantereen tieteen maailmanlaajuiset voimavarat ja siinä korostuvat luonnon- ja yhteiskuntatieteitä yhdistävä monitieteinen tutkimus, ilmastonmuutoskysymykset sekä arktisen alueen nopea muutos. Hankkeessa on mukana kymmeniä maita ja kansainvälisiä tiedejärjestöjä.

Kansainvälisen polaarivuoden merkitystä erityisesti Arktisille valtioille kuvaa esimerkiksi se että 21. syyskuuta Kanadan hallitus antoi julkilausuman jossa se ilmoitti osoittavansa 150 miljoonaa dollaria Kanadan Kansainväliseen polaarivuoteen osallistumista varten. Myös Norja aikonee julkistaa rahoituksensa ennen tämän vuoden loppua. Suomi ei ainakaan vielä ole osoittanut rahoitusta tutkimusta varten, mutta usean ministeriön yhteisesti rahoittamana kansallista koordinaatiota varten Suomeen on perustettu elokuun alussa polaarivuoden sihteeristö, joka toimii yhteisesti Oulun yliopiston Thule-instituutissa ja Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Sihteeristö julkaisee kansalliset polaarivuoden verkkosivut osoitteessa www.ipy-finland.fi ja http://www.arcticcentre.org/InEnglish/RESEARCH/Projects/International_Polar_Year.iw3, josta hanketta ja sen kansallista ja kansainvälistä valmistelua voi seurata.

Lisätietoja

  • Kari Laine, Thule-instituutti. Oulun yliopisto (thule.oulu.fi)
    p. 08 553 3550
  • Paula Kankaanpää,  Arktinen Keskus, Lapin Yliopisto (www.arcticcentre.org)
    p. 040-777 7825