Uutisia
 
uutiskuva_2.jpg

Uusia teoksia arktisen alueen oikeudenmukaisesta talouskehityksestä ja polaarioikeudesta

3.10.2023 8:25

Hiljattain ilmestyneet kirjat paneutuvat oikeudellisiin ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Toinen teoksista on tuotettu osana pian päättyvää JUSTNORTH-hanketta.

Arctic Justice - Environment, Society and Governance on ensimmäinen kirja, joka käsittelee arktisen alueen talouskehitystä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Kirjan luvut tarjoavat johdannon oikeudenmukaisuuden tutkimukseen Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Venäjän arktisella alueella. Kirja korostaa jälkikoloniaalisten perintöjen ja ilmastonmuutoksen käytännön seurauksia sekä peräänkuuluttaa arktisen alueen kehityksen ja hallinnon kestävää tulevaisuutta.

Kirja tutkii, miltä arktinen alue näyttää oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Se myös pohtii mitä voimme oppia arktisesta alueesta, kun sovellamme oikeudenmukaisuuden teorioita ja ajatuksia arktiseen alueeseen. 

Kirja on syntynyt EU-rahoitteisen JUSTNORTH-hankkeen tuloksena, jossa on pureuduttu arktisen alueen taloudelliseen kehitykseen ja siihen liittyvään päätöksentekoon sidosryhmien ja paikallisyhteisöjen osallisuuden näkökulmasta. Lapin yliopiston Arktinen keskus on yksi hankkeen kumppaneista.

Tietoa julkaisusta:

Arctic Justice - Environment, Society and Governance (2023) Editors: Corine Wood-Donnelly and Johanna Ohlsson. Bristol University Press. 
Teos on vapaasti luettavissa.

Kattava käsikirja polaarioikeuteen

Polaarioikeudella tarkoitetaan puitteita, jotka säätelevät ihmisten, valtioiden, kansojen, instituutioiden, maan ja resurssien välisiä suhteita arktisella alueella ja Etelämantereella. Hiljattain julkaistussa teoksessa The Routledge Handbook of Polar Law tarkastellaan näiden kahden alueen oikeusjärjestyksiä vertailevasta näkökulmasta ja havaitaan sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Käsikirja tuo esiin sen, että "polaarioikeus" on oma ja kehittyvä tieteenalansa.

Laajassa kokoelmateoksessa on neljä läpileikkaavaa pääpiirrettä: arktisen ja antarktisen alueen rajapinta, globaalien, alueellisten ja kansallisten oikeusjärjestelmien vuorovaikutus, alkuperäiskansojen oikeudet ja yksityisoikeuden kasvava merkitys.

Kirjan laatimiseen on osallistunut myös useita Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkijoita. Yliopistotutkijat Juha Joona ja Tanja Joona ovat kirjoittaneet luvun arktisen alueen luonnonvarojen kehittämisestä ja saamelaisten maaoikeuksista Suomessa. Yliopistotutkija Sanna Kopra on toinen kirjoittaja Kiinaa ja napa-alueita käsittelevässä luvussa ja tutkimusprofessori Timo Koivurova puolestaan toinen kirjoittaja luvussa, joka käsittelee mineraalivaroja koskevan toiminnan kansainvälistä sääntelyä polaarialueilla.

Tietoa julkaisuista:

The Routledge Handbook of Polar Law (2023), Edited By Yoshifumi Tanaka, Rachael Johnstone, Vibe Ulfbeck. Published by Routledge.