Uutisia
 
Maisema arktiselta mereltä, jossa jäätikön lohkareita.
Kuvituskuva: Nico Vera-Ortiz.

Tutkimus: Ilmastonmuokkausmenetelmät päästöjen hillitsemisen rinnalla voivat auttaa torjumaan ilmastonmuutosta kustannustehokkaasti

11.10.2023 18:05

Ilmastonmuutos aiheuttaa monia välittömiä sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita. Tutkijoiden mukaan tavoitelämpötilojen saavuttaminen on epätodennäköistä ja siksi erilaisia ilmastonmuokkausmenetelmiä tulisi tarkastella perinteisten toimien täydennyksenä.

Perinteiset ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet tähtäävät päästöjen vähentämiseen ja puhtaampiin energiaratkaisuihin. Huoli niiden riittämättömyydestä motivoi tutkimaan myös radikaalimpia keinoja. Näistä ilmastonmuokkaus- tai korjaustekniikoista esimerkkejä ovat auringonsäteilyn heijastaminen eri menetelmillä takaisin avaruuteen ja hiilidioksidin sitominen ilmakehästä.

Kansainvälisen tutkijaryhmän artikkeli aiheesta julkaistiin One Earth -lehdessä (Solar geoengineering and carbon removal significantly lower economic climate damages). Tutkijat argumentoivat, että täydentämällä päästöjen hillintää maltillisilla ilmastonmuokkaustoimilla, on mahdollista saavuttaa maailmanlaajuinen ilmastotavoite maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta 1,5 asteeseen. 

Tutkijat tunnistavat, että ilmastonmuokkausmenetelmien käyttöönottoon liittyy monia poliittisia haasteita. Hiilidioksidin poisto on aggressiivinen, teknisesti haastava ja siten kallis menetelmä. Auringon säteilyn heijastamiseen perustuvia menetelmiä pidetään yhteiskunnallisesti kiistanalaisina, koska niiden hyödyntämiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. 

– Tutkijoina tehtävämme on vertailla vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia, jotta päätöksentekijät voivat realistisesti punnita sopivimpia ilmastonmuutoksen vastatoimia, mukaan lukien radikaalimpien toimenpiteiden ja erilaisten hillitsemistoimien yhdistelmiä, sanoo yksi artikkelin kirjoittajista, tutkimusprofessori John Moore Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta.

Ilmastovaikutusten arviointimalleja kehitettiin paremmin huomioimaan myös ilmastonmuokkaustoimien vaikutuksia

Ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten laskeminen on tärkeää poliittisen päätöksenteon ja riskien hallinnan näkökulmasta. Tähän asti laskelmissa ei ole riittävästi tarkasteltu ilmastonmuokkausmenetelmien kaltaisten lisätoimien vaikutusta.  

– Tutkimustuloksissamme korostuu, että näitä strategioita on tärkeää tarkastella perinteisten hillitsemis- ja sopeutumistoimien rinnalla, Moore toteaa.
Uudessa tutkimuksessa on parannettu ilmastovaikutusten arviointiin soveltuvia arviointimalleja siten, että ne pystyvät paremmin huomioimaan myös ilmastonmuokkausmenetelmien monimutkaiset vaikutukset globaaleihin ilmastomalleihin ja alueelliseen ilmastodynamiikkaan.

– On tärkeää tunnustaa, että pelkästään kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä on hyvin epätodennäköistä saavuttaa 1,5 asteen tavoitetta. Ainoat vaihtoehdot ovat hyvin mittavat hiilidioksidin poisto-ohjelmat, jotka ylittävät reilusti nykyiset valmiutemme, valikoidut ilmastonkorjaustoimenpiteet tai voimakkaan lämpenemisen aiheuttamien vahinkojen hyväksyminen, Moore toteaa.

Lisätietoa:
 
Tutkimusprofessori John Moore, Lapin yliopiston Arktinen keskus
+358 400 194 850
john.moore.bnu(at)gmail.com, john.moore(at)ulapland.fi

Julkaisutiedot:

Artikkeli verkossa: Solar geoengineering and carbon removal significantly lower economic climate damages julkaistu 11.10.2023.
Artikkeli julkaistaan myös One Earth lehden lokakuun numerossa 20.10.2023.