Uutisia
 
Euroopan komission päärakennus Berlaymont

Tutkimus EU:n politiikkatoimien vaikutuksista arktiselle alueelle

28.9.2020 11:53

Arktinen keskus vetää tutkimushanketta, jossa selvitetään Euroopan unioin toiminnan vaikutuksia arktiselle alueelle eri politiikkasektoreiden näkökulmista. Tutkimus on Euroopan komission toimeksianto.

Tutkimusryhmää vetää tutkimusprofessori ja Arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova.

– Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto aloittavat todennäköisesti uuden EU:n arktista politiikkaa koskevan lausunnon laatimisen. Valmistautuessaan tähän päättäjät yrittävät ymmärtää paremmin, mitkä EU:n toimet ovat merkityksellisiä arktiselle alueelle ja miten ne vaikuttavat siellä. Tehtävämme on auttaa heitä tässä, Koivurova sanoo.

Tutkimuksen tavoitteena on siis kerätä tietoa EU:n politiikkatoimien myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista arktiseen alueiseen. Tietoa tarvitaan muassa EU:n roolista taloudellisena toimijana, saastuttajana tai tutkimuksen ja teknologian mahdollistajana. Tutkimushanke tuottaa myös toimintavaihtoehtoja, joilla voitaisiin parantaa EU:n politiikan vaikuttavuutta.

Tutkimuksessa tarkastellaan laajaa joukkoa EU:n politiikkasektoreita kuten ilmasto- ja energiapolitiikka, kiertotalous ja muovisaasteen vähentämistoimet, luonnon monimuotoisuus, kalastus, merenkulku, luonnonvarojen käyttö, aluekehitystuet sekä EU:n osallistuminen kansainväliseen arktiseen yhteistyöhön. 

– Arktisessa keskuksessa olemme olleet jo yli vuosikymmenen ajan mukana EU:n arktiseen politiikkaan liittyvässä tutkimuksessa ja konsultoinnissa, tutkija Adam Stepien Arktisesta keskuksesta sanoo. Esimerkkejä aiemmista hankkeista ovat kymmenen vuotta sitten laadittu laaja raportti EU:n toiminnan vaikutuksista arktiseen ympäristöön (EU Arctic Footprint and Policy Assessment) sekä hiljattain toteutettu EU:n arktisen politiikan toimeenpanoa arvioinut EU Arctic Policy Assessment -hanke.

– Mielestämme EU:n tulee säännöllisesti arvioida rooliaan arktisella alueella sekä toimintansa ympäristö- ja talousvaikutuksia. Tässä tutkimuksessa on kyse juuri siitä, joten siinä on ilo olla mukana, Stepien toteaa.

Loppuraportin on tarkoitus valmistua kesään 2021 mennessä.

Tutkimusta rahoittaa Euroopan komissio. Tutkimus perustuu tutkijoiden itsenäiselle analyysille, eikä se välttämättä edusta Euroopan unionin näkemyksiä.

Kuva: Euroopan komission päärakennus Berlaymont. Euroopan komission audiovisuaaliset palvelut. Kuvaaja Etienne Ansotte.


Lisätietoja:

Johtaja Timo Koivurova
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
040 551 9522, timo.koivurova(at)ulapland.fi

Tutkija Adam Stepien
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
040 484 4298, adam.stepien(at)ulapland.fi