Uutisia
 
Poroja talvilaitumella.
Kuva: Joonas Vola

Tutkimuksesta tukea poronhoitoyhteisöjen sopeutumiseen muuttuvassa ilmastossa

29.6.2022 12:42

ArcticXchange -hanke tutkii, miten sää- ja ilmastoennusteet voivat auttaa poronhoitajia sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

ArcticXchange -hanke selvittää yhteistyössä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen kanssa, miten sää- ja ilmastoennusteet voivat auttaa poronhoitajia tekemään poronhoitotöihin liittyviä päätöksiä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka helpottaisi poronhoitoyhteisöjen sopeutumista ja päätöksentekoa ilmastonmuutoksen kontekstissa.

Poronhoitoyhteisöissä päätöksenteko on pitkälti perustunut poronhoitajien perinteiseen tietoon. Vaikka poronhoitajat ovat tottuneet selviytymään epäsuotuisista sää- ja laidunolosuhteista perinteistä tietoa hyödyntäen, asettaa nykyään nopeasti muuttuva arktinen ympäristö kuitenkin uusia haasteita poronhoidolle.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa jo olemassa olevan perinteisen tiedon ympärille, minkä avulla voitaisiin parantaa Arktisen alueen poronhoitoyhteisöjen kykyä käsitellä ilmastonmuutosta. Yksi hankkeen tapaustutkimuksista tehdään Suomen Lapissa.

ArcticXchange on EU-PolarNet2:n rahoittama hanke, jota johtaa Barcelonan Supercomputing Center (BSC). Arktisen keskuksen osalta hanketta vetää Tanja Joona.

Lisätietoa englanniksi: ArcticXchange - Exchanging knowledge and co-producing climate services with reindeer herders and Arctic communities

Teksti: Juulia Tikkanen, harjoittelija, Arktinen keskus