Uutisia
 
Poronhoitaja ja poroja Jamalin niemimaalla.
Poropaimentolaisia Jamaliln niemimaalla. Kuva Bruce Forbes.

Tutkijoiden ja BBC:n yhteistyönä tehty filmi kertoo ilmastonmuutoksen dramaattisista vaikutuksista Nenetsien elämäntapaan

20.1.2023 8:28

Nenetsit ovat Jamalin niemimaalla elävä alkuperäiskansa, jonka elämäntapa perustuu poropaimentolaisuuteen. Nopeasti etenevä ilmastonmuutos luo merkittävän uhkan elämäntavan säilymiselle. Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Florian Stammler avusti BBC:n filmiryhmää kertomaan Nenetsien elämästä.

Nenetsit ovat paimentolaiskansa, jonka elämäntapa on vuosisatojen ajan perustunut porolaumojen mukana liikkumiseen. Koska porot tarvitsevat ravinnokseen lumen alta löytyviä kasveja ja jäkälää, ihmiset voivat vaeltaa jopa 1200 kilometrin päähän tuoreen laitumen perässä. Nenetsit ovat yksi maapallon harvoista jäljellä olevista ihmisryhmistä, jotka tekevät pitkiä paimentolaisvaelluksia ilman moottoriajoneuvoja.

Ilmastonmuutoksen myötä ennen hyvin poikkeukselliset sääolosuhteet ovat muuttuneet yhä yleisemmiksi. Esimerkiksi talvella tulevat vesisateet muodostavat lumeen paksuja jääkerroksia, joiden vuoksi porojen on mahdotonta kaivaa ravintoa lumen alta. Ilmiö on jo johtanut mittaviin porolaumojen nälkäkuolemiin. 
Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Florian Stammler oli mukana mediayhtiö BBC:n monivuotisessa projektissa Frozen Planet II, jonka tavoitteena on kertoa tarinoita ilmastokriisin eturintamassa olevista yhteisöistä ja herättää samalla toivoa muutoksen mahdollisuudesta.

– Vein BBC:n kuvausryhmän keväällä 2019 seuraamaan poronhoitajien kulkua ja suuren Yuribei-joen ylitystä. Laidunten jäätyminen kuitenkin jarrutti lauman kulkua emmekä ehtineet joelle TV-ryhmän aikataulun sallimissa rajoissa, Stammler kuvailee.

Arktisen antropologian professorilla on pitkä kokemus yhteistyöstä kansainvälisten televisioryhmien kanssa. Hänen mukaansa yhteistyö on parhaimmillaan hedelmällistä, mutta tutkijan on tunnistettava oma vastuunsa.

– Tieteelliset artikkelit tavoittavat parhaimmillaan muutamia tuhansia lukijoita. Tunnettujen yhtiöiden tuottamat ohjelmat voivat saavuttaa miljoonia katsojia. Tällä yhteistyöllä voimme merkittävästi lisätä tietoisuutta ilmiöistä ja tarinoista, jotka muuten jäisivät monien ihmisten ulottumattomiin, Stammler kertoo.
Tutkijan etiikka asettaa kuitenkin yhteistyölle monia ehtoja.

– Ihmisten kuuluu saada oikeudenmukainen korvaus kuluista ja ajasta, jonka he käyttävät sisällöntuotantoon mediayhtiöiden kanssa. Yksi tärkeä asia on, että tuotannossa käytetään kieltä, jota paikalliset ihmiset ymmärtävät. Tuorein BBC:n tuotanto on positiivinen esimerkki, jossa tuotantoyhtiön henkilökunta käytti paljon aikaa valmistelutyöhön, asioihin perehtymiseen ja toteutuksen suunnitteluun, Stammler toteaa. 

Tuotannossa hyvin tärkeä rooli oli myös Arktisen keskuksen vierailevalla tutkijalla Roza Laptanderilla, jonka ansiosta haastattelut pystyttiin suorittamaan nenetsin kielellä. Tämä on hyvin harvinaista, sillä suurin osa Jamalin alueella suoritettavasta tutkimustyöstä tehdään venäjäksi. 

Video on vapaasti katsottavissa BBC Earth YouTube-kanavalla. Videomateriaali on kuvattu vuonna 2019. Tällä hetkellä Nenetsien luokse pääseminen ei ole mahdollista. Videon kerronta ja tekstitykset ovat englanniksi: 

Is There Hope for Reindeer in a Warming Arctic? | Our Frozen Planet | BBC Earth Lisätietoja:
Research professor Florian Stammler 
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
forname.surname@ulapland.fi 
0400 138 807