Uutisia
 

Tutkijatohtori, Arktinen keskus, määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2022–30.6.2023

5.11.2021 14:55

Lapin yliopiston Arktiseen keskukseen haetaan KAUPUNKILUONNON MONIMUOTOISUUS- hankkeeseen

Tutkijatohtoria (18 kk 100%) määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2022 alkaen (tai sopimuksen mukaan).

Lapin yliopiston Arktinen keskus on monitieteisen arktisen tutkimuksen ja tiedonvälityksen kansainvälinen keskus. Arktinen keskus sijaitsee Arktikum-talossa Ounasjoen rannalla. Arktikumissa sijaitsee myös Arktisen keskuksen tiedekeskus ja Lapin maakuntamuseo.

Kaupunkiluonnon monimuotoisuus -hanke on pääsiassa Ympäristöministeriön rahoittama Suomen Luontopaneelin (luontopaneeli.fi) hanke, jonka toteutuksesta vastaa Lapin yliopiston Arktinen keskus. Valtaosa suomalaisista asuu kaupungeissa, mutta toistaiseksi Suomen kaupunkiluonnon tila, muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät tunnetaan puutteellisesti. Samanaikaisesti kaupunkielinympäristöihin ja lajeihin kohdistuu monenlaisia käyttöpaineita, esimerkiksi rakentamisen ja virkistyskäytön kautta. Kaupunkiluonnon monimuotoisuus -hankkeen tarkoituksena on lisätä erityisesti päättäjien, kaupunkisuunnittelijoiden, kaavoittajien ja kansalaisten tietämystä suomalaisesta kaupunkiluonnon merkityksestä, tilasta, muutoksista sekä muutoksiin vaikuttavista tekijöistä.

Tehtävänkuvaus:

Tutkijatohtorin tehtävänä on vastata Kaupunkiluonnon monimuotoisuus -hankkeessa toteutettavasta selvityksestä liittyen Suomen kaupunkiluonnon monimuotoisuuden nykytilan kartoitukseen, arviointiin, merkitykseen ja tulevan tilan ennustamiseen.

Tutkijatohtorin työ on aiheeseen liittyvän tieteellisen aineiston koostamista ja tutkimusraportin kirjoittamista suomeksi. Työ vaatii hyvää aineistojen hankintakykyä, järjestelmällisyyttä, ja kokemusta aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta. Lisäksi työ vaatii kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia ja osaamista tiivistää tutkimustietoa yleistajuiseen muotoon. Tehtävää toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Suomen Luontopaneelin kanssa.

Vaatimukset:

  • Tohtorin tutkinto. Väitöskirjatyö ekologian, biologian tai muun vastaavan soveltuvan oppiaineen alalta
  • Monipuolinen aineistohankintajärjestelmien tuntemus
  • Hakijalta edellytetään hyvää suomen- ja englannin kielen taitoa ja erityisesti kirjallista ilmaisutaitoa (suomen kieli).

Arvostamme:

  • Kokemusta kaupunkitutkimuksen ja paikkatietojärjestelmien alalta
  • Kokemusta aiheeseen liittyvien tieteellisten vertaisarvioitujen-/katsausartikkelien kirjoittamisesta tai meta-analyyseistä

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän tutkimus- ja opetushenkilökunnan vaativuustasokartan mukaisesti tasoon OV5 (3000,49€). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.  Työn suorittamispaikkana on Lapin yliopiston Arktinen keskus, mutta työtä voidaan tehdä osittain etänä erikseen niin sovittaessa.

Hakemukset ansioluetteloineen ja julkaisuluetteloineen tulee toimittaa 25.11.2021 klo 13.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@ulapland.fi tai postitse osoitteeseen Lapin yliopisto (Kirjaamo, Yliopistonkatu 8) PL 122, 96101, Rovaniemi. Hakuasiakirjat voi toimittaa myös suojatun postipalvelun kautta: https://securemail.ulapland.fi. Suojatussa postipalvelussa vastaanottajaksi merkitään: rekrytointi@ulapland.fi. Sähköpostin otsikoksi voi merkitä `Luontopaneeli, tutkijatohtori’. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja antaa

Projektin vastuullinen tutkija, yliopistotutkija Jukka Jokimäki, Arktinen keskus etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, 0400-138 802

Globaalimuutoksen tutkimusryhmän vetäjä, yliopistotutkija Minna Turunen, sukunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, 040 -539 1182