Uutisia
 
Ria-Maria Adams Arktisessa keskuksessa, Arktikum-talossa Rovaniemellä.
Itävallassa asuva Ria-Maria Adams työskenteli koko väitöstutkimuksensa ajan vierailevana tutkijana Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Kuva: Santeri Happonen.

Tuore väitöskirja tuo esiin nuorten näkökulman hyvästä elämästä pohjoisessa

4.3.2024 10:14

Ria-Maria Adams keskittyy etnografisessa tutkimuksessaan nuorten näkökulmiin hyvinvoinnista Pohjois-Suomessa. Väitöstutkimuksessa kannustetaan siirtymään hyvinvoinnin jäykistä määritelmistä kohti joustavampaa käsitteen ymmärtämistä.

Ria-Maria Adams tarkastelee väitöskirjassaan erilaisia syitä, miksi nuoret lähtevät, jäävät tai muuttavat Pohjois-Suomeen. Hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan tutkimuksessa nimenomaan nuorten omista näkökulmista. 

Monipaikkaisessa tutkimuksessaan Adams haastatteli Pohjois-Suomessa asuvia 16–29 -vuotiaita nuoria. Koulutus- ja uramahdollisuudet sekä luonnon läheisyys ja luontoon liittyvien aktiviteettien saatavuus olivat keskeisiä hyvinvointitekijöitä ja vaikuttivat alueella asuvien nuorten päätöksentekoon.
Myös suhteet yhteisöön, perheeseen ja ystäviin vaikuttivat merkittävästi hyvinvointiin, samoin kuin liikkumismahdollisuudet, asuminen, infrastruktuuri ja palvelujen saatavuus. 

Opiskelu- ja työpaikan löytyminen ovat keskeisiä asioita nuorten ihmisten elämässä. Pohjoisessa viihtyvät nuoret vaikuttavat olevan uraan liittyvissä asioissa valmiita kompromisseihin.

– Työpaikan alasta riippumatta avoimet työpaikat nähtiin mahdollisuuksina ja työpaikkaa oltiin valmiita etsimään oman kotikunnan sijaan ympäryskunnista tai etätyömahdollisuuksien kautta, Adams kertoo.

Adamsin väitöskirja koostuu viidestä vertaisarvioidusta artikkelista ja synteesistä, joka kokoaa yhteen erilaisista taustoista tulevien nuorten näkemyksiä. Haastateltavissa oli mukana niin maaseutupaikkakunnilta kotoisin olevia nuoria kuin tietynlaisen elämäntavan perässä pohjoiseen muuttaneita nuoria aikuisia. Väitöskirja antaa vastauksia siihen, mitä nuoret pitävät hyvän elämän keskeisinä rakennuspalikoina, korostaen iän ja toimijuuden näkökulmia.

Väitöskirjatyön ovat ohjanneet professori Peter Schweitzer ja tutkimusprofessori Florian Stammler. Adams on ollut koko väitökirjatutkimuksensa ajan vierailevana tutkijana Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Hän väitteli tohtoriksi Itävallassa, Wienin yliopistossa 27. helmikuuta.

4.3. Ria Maria Adams PhD Defence_Cristóbal Adam 550x367.png
Ria-Maria Adamsin väitöstilaisuus järjestettiin 27. helmikuuta Wienin yliopistossa. Kuva: Cristóbal Adam.


Lisätietoja:

Ria-Maria Adams
+358 40 484 4035
ria-maria.adams(at)ulapland.fi