Uutisia
 
uutiskuva_3.jpg

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahaston apurahat Lapin yliopistoon

21.5.2022 17:15

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto myönsi apurahoja Lapin yliopiston tutkimukseen yhteensä 152 000 euroa.

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto jakoi tänä vuonna apurahoja yhteensä 570 000 euroa 41 hakijalle. Taiteen osuus myönnetyistä apurahoista oli selvästi yli puolet, 58 prosenttia. Tieteelle myönnettyjen apurahojen osuus kasvoi 42 prosenttiin edellisvuoden 38 prosentista. Lapin rahasto vastaanotti 427 hakemusta, yhteensä yli 8 miljoonalla eurolla, joka on lähes miljoona euroa enemmän kuin edellisvuonna. Apurahat julkistettiin rahaston vuosijuhlassa 21. toukokuuta Tiedekeskus Arktikumissa Rovaniemellä.

Lapin yhtenä kärkihankkeena rahasto myönsi 20 000 euron rahoituksen yliopistotutkija, FT Päivi Soppelalle työryhmineen lapinlehmän maidon erityisominaisuuksia käsittelevään tutkimukseen. Kärkihankerahoituksen saadakseen hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta. Uhanalainen lapinlehmä on Lapin alkuperäinen nautarotu, joka on sopeutunut arktisiin olosuhteisiin. Se on muiden alkuperäisrotujen tavoin säilyttänyt monia ominaisuuksia, joita ilmastomuutoksen ja lajikadon myötä arvostetaan yhä enemmän ja jotka tarjoavat mahdollisuuksia ekologiseen ja eettisen tuotantoon. Lapinlehmä on myös tärkeä osa Lapin kulttuuriperintöä. Tutkimuksesta saadun tiedon tarkoituksena on tukea lapinlehmän maidon käyttöä, lisätä rodun arvostusta sekä tukea sen elvytystyötä.

Apurahat myönnettiin seuraaville Lapin yliopiston henkilöille ja työryhmille:

Restonomi YAMK Heidi Kaihua, työntekijäkokemuksien johtamista Lapin matkailuyrityksissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lapin tutkimusrahastosta 10 000 €

Kasvatustieteen maisteri Liisa Kaski, pohjoisen estetiikkatyylien ilmenemistä saamelaisten sarvilusikoiden ornamentiikassa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Yleisrahastosta 13 000 €

Taiteen maisteri Krista Korpikoski, palvelumuotoilun muutosroolia sekä sen merkitystä organisaation uutena käytänteenä ja asiantuntijuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta 26 000 €

Oikeustieteen maisteri Sarita Kämäräinen, inarinsaamen kielen opintoihin, Yleisrahastosta 3 000 €

Filosofian maisteri Nina Savolainen, uransa alussa olevien lappilaisten opettajien pedagogista hyvinvointia ja kiinnittymistä opettajuuteen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Längmanin yrittäjärahastosta 26 000 €

Oikeustieteen tohtori Katariina Simonen, arktisen alueen turvallisuuden edistämistä käsittelevään tutkimukseen, opetukseen ja kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen, Mikko ja Sirkka Jokelan rahastosta 15 000 €

Filosofian tohtori Päivi Soppela ja työryhmä (FT Heidi Leskinen, Dr. Daniela Barile, Dr. Nina Poulsen, agrologi AMK Anne Tuomivaara), lapinlehmän maidon erityisominaisuuksia käsittelevään tutkimukseen, kärkihankkeena, Yleisrahastosta 20 000 €

Filosofian maisteri Virpi Vainio, lappilaisia naiskirjailijoita sodan ja jälleenrakennusajan kuvaajina käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino Yliruokasen tiederahastosta 26 000 €

Yhteiskuntatieteiden maisteri Birgitta Vinkka, arktisen kaupungin lumeen suuntautuvia käytäntöjä ja lumen kanssa muotoutuvaa yhteisöelämää ilmastonmuutosaikakaudella käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lapin tutkimusrahastosta 13 000 €