Uutisia
 
2.6. Akatemia rahoitukset_Matti Kantola_Arktikum_-5.png
Kuva: Matti Kantola

Suomen Akatemialta rahoitusta Arktisen keskuksen tutkimushankkeille

2.6.2023 7:01

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen kahdelle ja biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta yhdelle Arktisen keskuksen hankkeelle. Lapin yliopisto sai rahoitusta yhteensä 3 674 388 euroa.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan myöntämät rahoitukset Lapin yliopiston Arktiseen keskukseen:

Ihmisen ja luonnon välinen suhde Perämerellä: Post-antroposeeniset vesisuhteet 

Arktista tutkimusta meri- ja vesialueista hallitsee ihmis- ja valtiokeskeisyyden lisäksi taloudellisen hyödyntämisen ”hydrohegemonia”. Tutkimusprofessori Monica Tennbergin johtamassa hankkeessa kehitetään vaihtoehtoista post-antroposentristä tutkimusta, joka keskittyy ihmisen ja luonnon väliseen monimuotoiseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen kohteena on Perämeren alueen rikas mereen, jokiin ja saariin liittyvä historia ja nykyisyys, moninaiset rajat ylittävä ihmisen ja luonnon vuorovaikutus sekä alueen monitasoinen hallinta ja muutokset ympäristössä.

Rahoitus: 500 000 euroa

Kansainväliset suhteet planetoseenin aikakaudella: Pohjoinen jäämeri vuonna 2050 

Yliopistotutkija Sanna Kopran johtamassa hankkeessa kehitetään Jäämeren tapaustutkimuksen avulla uutta maailmanpolitiikan paradigmaa, joka korostaa kaiken elämän riippuvuutta luonnon hyvinvoinnista. Kansainvälisiä suhteita, kestävyystiedettä ja tulevaisuudentutkimusta yhdistävässä tutkimuksessa rakennetaan vuoteen 2050 asti ulottuvia skenaarioita. Niiden avulla tarkastellaan, miltä arktinen maailmanpolitiikka näyttäisi, jos se rakentuisi aidosti tasapainoiseen suhteeseen ihmisten ja muun luomakunnan välillä.

Rahoitus: 497 572 euroa

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan myöntämä rahoitus:

Suomen subarktisen vyöhykkeen borealisaatio, BOREARC 

Suomen pohjoisimmat alueet sijaitsevat subarktisella vyöhykkeellä, jossa vallitsevina kasvillisuustyyppeinä vuorottelevat tunturikoivikot ja avotunturit. Ilmaston lämpeneminen siirtää boreaalisen havumetsävyöhykkeen rajaa pohjoisemmaksi. Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Itä-Suomen yliopiston konsortiohankkeessa tutkitaan Suomen pohjoisimpien osien ekosysteemien muutosta. Konsortiota ja Lapin yliopiston osuutta johtaa yliopistotutkija Sari Stark ja Itä-Suomen yliopiston osuutta apulaisprofessori Tuomas Aakala. Hankkeessa mallinnetaan metsänrajan siirtymistä suhteessa ilmastotekijöihin, nykyiseen ja historialliseen maankäyttöön ja mittarituhoihin. 

Rahoitus: 698 327 euroa, josta Lapin yliopiston osuus 399 899 euroa

Tutustu kaikkiin Lapin yliopiston rahoitusta saaneisiin hankkeisiin: Suomen Akatemialta rahoitus kahdeksalle Lapin yliopiston tutkimushankkeelleLisätietoja:

Monica Tennberg, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 019 2005
Sanna Kopra, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 132 4502
Sari Stark, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 484 4254