Uutisia
 
Henkilö hymyilemässä kameralle

Sirpa Rasmukselle Arktisen keskuksen dosentuuri

24.11.2023 8:00

Filosofian tohtori Sirpa Rasmukselle on myönnetty 1.12.2023 alkaen Lapin yliopiston Arktisen keskuksen dosentin arvo. Dosentuurin ala on Pohjoisten elinkeinojen ilmastonmuutokseen sopeutumisen tutkimus.

Rasmus väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistolla vuonna 2005 geofysiikasta, josta hänellä on myös geofysiikan alan dosentuuri Helsingin yliopistossa. Väitöstutkimuksen Rasmus on tehnyt Suomen lumipeitteen rakenteesta ja sen muutoksesta.

Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana Rasmuksen tutkimusote on muuttunut moni- ja poikkitieteiseen suuntaan ja tutkimuskysymykset ovat laajentuneet käsittämään muuttuvan ilmaston vaikutuksia pohjoisiin elinkeinoihin ja elinkeinojen sopeutumista. Hän työskentelee erityisesti porotalouden sopeutumisen parissa, mutta on tutkinut myös kalastukseen sekä maa- ja metsätalouteen liittyviä kysymyksiä.

Rasmus työskentelee Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa yliopistotutkijana. Tällä hetkellä hän on mukana muun muassa EU-Horizon-rahoitteisen CHARTER hankkeen koordinaatiotiimissä. Lisäksi hän toimii AROSS- ja POVAUS-hankkeissa, sekä erilaisten Lapin ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevien hankkeiden yhteistyöverkostossa.

Lisätietoja:
Sirpa Rasmus
Arktinen Keskus, Lapin Yliopisto
sirpa.rasmus(a)ulapland.fi
p. 040 5282585