Uutisia
 
Tumman hahmon edessä valoviiruja
Sostalgia-teos. Kuvaajat: Heini Kankaro ja Mira Kemppainen

Nuorten ääni Rovaniemen Arctic Spirit -konferenssiin

8.11.2023 13:00

Ilmastokriisin etulinjassa -tutkimushanke tekee yhdessä Rovaniemen Lyseonpuiston lukiolaisten kanssa ilmastonmuutosta käsittelevän monitaiteellisen teoksen Arctic Spirit -konferenssin iltavastaanotolle Korundiin 13.11.2023 klo 19.00.

Teoksen nimi on Solastalgia ja se yhdistelee media- ja äänitaidetta sekä kehollisuutta. Sen tarkoituksena on välittää toiminnallisesti nuorten mielipiteet ja tunteet ilmastonmuutoksesta päättäjille, tutkijoille ja muille vaikuttajille.

Teoksen toteuttamiseen osallistuu 30 lukiolaista kuvataiteen Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt -kurssilta. Projektin vastuuohjaajia ovat Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijat Kanerva Kivistö ja Sara Teperi, jotka keräävät projektissa tutkimusaineistoa sekä Ilmastokriisin etulinjassa -hanketta että omia pro gradu -tutkielmiaan varten. Opiskelijat tutkivat graduissaan nuorten taideperustaista ilmastovaikuttamista. Lyseonpuiston lukiolta teoksen toteutuksessa on mukana kuvataideopettaja Hanna Korhonen.

Prosessin tutkimuksellisina ja taiteellisina mentoreina toimivat Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen väitöskirjatutkijat Aki Lintumäki ja Korinna Korsström-Magga Ilmastokriisin etulinjassa -hankkeesta.

Ilmastokriisin etulinjassa: Kanssatutkijuus ja taideperustaiset interventiot nuorten ilmastoaktivismissa ja ilmastokansalaisuuden rakentumisessa -tutkimushankkeessa tehdään nuorten kanssa taidetta sekä suunnitellaan ja toteutetaan nuorten ehdoilla poliittisille päättäjille ja suurelle yleisölle suunnattua vaikuttamista ilmastonmuutoksesta. Hanketta toteutetaan Lapissa, Itä-Suomessa ja Pirkanmaalla. Hankkeessa tutkijat, taiteilijat ja nuoret tekevät yhdessä näkyväksi nuorten tunteita ja ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Hanke toimii Koneen Säätiön rahoituksella ja sitä toteuttavat Lapin yliopistolta väitöskirjatutkijat Aki Lintumäki ja Korinna Korsström-Magga sekä kuvataidekasvatuksen professorit Timo Jokela ja Mirja Hiltunen. Hanketta johtaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian erikoistutkija Jarmo Rinne.

Lisätietoja:

Aki Lintumäki, p. 050 564 3617, aki.lintumaki@xamk.fi
Kanerva Kivistö, p. 044 251 7730, kakivist@ulapland.fi

Ilmastokriisin etulinjassa -tutkimushanke

Ilmastokriisin etulinjassa -tutkimushanke, Koneen Säätiön sivuilla
Ilmastokriisin etulinjassa -tutkimushanke, Xamk
IG & FB: @ilmastokriisinetulinjassa