Uutisia
 
Lapinlehmä 550x367_Anne Tuomivaara.jpg
Lapinlehmä eli pohjoissuomenkarja on Lapin maakunnan alkuperäinen nautarotu, joka on hyvin sopeutunut arktisiin olosuhteisiin.

Lapinlehmän erityislaatu uuden tutkimuksen kohteena

30.9.2020 8:29

Lapin yliopiston Arktinen keskus, Luonnonvarakeskus ja Ammattiopisto Lappia tutkivat yhdessä lapinlehmään perustuvan erikoistumisen mahdollisuuksia osana pohjoisia elinkeinoja. Hankkeessa yhdistetään yliopistollista tutkimusta käytännön kehittämistyöhön ja tuotetaan uutta tietoa Lapin alkuperäisrodun lapinlehmän erityispiirteistä ja lihan ja maidon ominaisuuksista.

Hankkeen osallistavassa tutkimuksessa tärkeää on yhteistyö maakunnan karjatilallisten kanssa. Toiminta käynnistyy tiloille suunnatulla tiedonkeruulla ja haastatteluilla. Tämän tiedon pohjalta aloitetaan liha- ja maitonäytteiden keruu lapinlehmäkarjasta ja vertailuaineistona käytettävistä valtarotujen karjoista. Tutkimustuloksia hyödynnetään tuotekehitystyössä. Lisäksi selvitetään lapinlehmän pidon taloudellista kannattavuutta.

Lapinlehmän lihan ja maidon erityislaadusta on saatu viitteitä jo aiemmin, mutta tutkimustulokset aiheesta ovat olleet vielä hyvin niukkoja ja niistä on puuttunut vertailu muihin rotuihin. Tällä hankkeella paikataan tiedollisia aukkoja ja samalla lisätään lapinlehmärodun tunnettuutta. Hankkeessa toivotaankin runsaasti yhteydenottoja karjatilallisilta ja muilta lapinlehmätuotteista ja -rodusta kiinnostuneilta.

Lapinlehmä eli pohjoissuomenkarja on Lapin maakunnan alkuperäinen nautarotu, joka on hyvin sopeutunut arktisiin olosuhteisiin. Lapinlehmä oli yleisin lehmärotu Lapissa vielä ennen sotia ja se pelastettiin 1970-luvulla sukupuuton partaalta. Rodun koko kanta Suomessa on noin 2 000 yksilöä, joista Lapin maakunnassa on reilut sata. Pelson vankilan lapinlehmäkarja siirretään Tervolan Louelle Ammattiopisto Lappialle vuoden 2021 loppupuolella, jolloin rodun edustajien lukumäärä maakunnassa kaksinkertaistuu. Tulevaisuudessa rodun eläimistä saatavista tuotteista voidaankin saada merkittävä lisä esimerkiksi paikallisten lähiruoan jalosteiden ja ravintoloiden tarjontaan.

Lapinlehmään perustuvan erikoistumisen mahdollisuudet osana pohjoisia elinkeinoja -niminen hanke (Lappari-elinkeino) on alkanut 1.8.2020 ja päättyy maaliskuun lopussa 2023. Hankkeen päätoteuttaja on Lapin yliopiston Arktinen keskus ja osatoteuttajia ovat Luonnonvarakeskus ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rakennerahasto-ohjelma ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”.


Lisätietoja:
Hankkeen johtaja Päivi Soppela, Arktinen keskus
0400 138805, paivi.soppela(at)ulapland.fi

Projektikoordinaattori Anne Tuomivaara, Arktinen keskus
040 4844160, anne.tuomivaara(at)ulapland.fi


Kuva: Anne Tuomivaara