Uutisia
 
NafisaJaKalle_byArtoVitikka.jpg
Kirjan vastaava toimittaja Nafisa Yeasmin ja konferenssikoordinaattori Kalle Autti. Kuva: Arto Vitikka

Kirja ja konferenssi pohtivat arktisen alueen väestönkehitystä maahanmuuton näkökulmasta

15.9.2020 10:09

Hiljattain julkaistu kirja ”Immigration in the Circumpolar North: Integration and Resilience” tarkastelee integraatiota ja yhteisöjen sopeutumista niin maahanmuuttajien kuin vastaanottavien yhteisöjen näkökulmasta arktisella alueella. Se tarkastelee tekijöitä, jotka edesauttavat maahanmuuttajien kotoutumista arktisille alueille, sekä alueellisuuden roolia integraatioprosessissa. Teoksessa on useita kirjoittajia Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta ja sen vastaava toimittaja on tutkija Nafisa Yeasmin.

Kirjassa esitellään lukuisia eri näkökulmia sirkumpolaarisen alueen maahanmuuttoon. Näkemyksiä aiheeseen saadaan paitsi arktisista maista niin myös Arktisen neuvoston tarkkailijajäsenmaista, kuten Kiinasta, Intiasta ja Singaporesta. Teoksessa tarkastellaan alkuperäiskansojen ja muiden paikallisten yhteisöjen solidaarisuutta ja sitoutumista uusiin maahanmuuttajiin ja pakolaisiin, sekä maahanmuuton vaikutuksia alueen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään.

Kirja sopii tutkijoille, opettajille, lainsäätäjille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita maahanmuuton tutkimuksesta, kansainvälisistä suhteista, oikeustieteestä ja taloudellisesta integraatiosta. 

Kirjan tematiikkaa ja Arktisessa keskuksessa tehtävää arktisen maahanmuuton tutkimusta jatkaa myös lokakuun lopussa järjestettävä konferenssi ”The Future of the Arctic Human Population: Migration in the North”. Tapahtuma järjestetään verkossa 29.–30.10.2020.  

Konferenssin järjestää Arktinen keskus yhdessä Arktisen yliopiston (UArctic) temaattisen verkoston sekä useiden yhteisötyökumppaneiden kanssa. Konferenssi on avoin ja ilmainen kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

– Arkista aluetta koettelevien demografisten, ympäristöllisten ja taloudellisten haasteiden johdosta tarvitsemme uusia näkökulmia siihen, miltä arktisen alueen väestö voisi tulevaisuudessa näyttää, toteaa Nafisa Yeasmin. 

Konferenssin rekisteröityminen on avoinna ja linkki osallistumista varten lähetetään kaikille rekisteröityneille osallistujille ennen konferenssia.

Lisätietoa ohjelmasta ja rekisteröitymisohjeet konferenssin verkkosivuilla:
www.arcticcentre.org/MIN2020


Immigration in the Circumpolar North: Integration and Resilience
Edited by Nafisa Yeasmin, Waliul Hasanat, Jan Brzozowski, Stefan Kirchner
Routledge, 2020


Lisätietoja:

Nafisa Yeasmin, Tutkija, Projektipäällikkö
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
nafisa.yeasmin(at)ulapland.fi
040 484 4256

Kalle Autti, Konferenssikoordinaattori
040 6598002
kalle.autti(at)ulapland.fi