Uutisia
 
uutiskuva_3.jpg

Kattava raportti Kiinan arktisista intresseistä ja turvallisuusstrategiasta

23.3.2023 14:37

Arktinen alue on noussut Kiinan viralliseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Uusi ilmestynyt raportti tarjoaa ensimmäisen kattavan suomenkielisen ja Suomen pitkän aikavälin turvallisuuspolitiikkaa palvelevan politiikka-analyysin Kiinan arktisista intresseistä ja läsnäolosta erityisesti sen turvallisuusstrategian näkökulmasta.

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yliopistotutkija Sanna Kopran ja nuoremman tutkija Ville Tiuraniemen sekä Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Matti Purasen laatima tutkimusraportti Arktinen harppaus. Kiinan turvallisuusstrategia ja arktisen alueen geopolitiikka on nyt vapaasti luettavissa Maanpuolustuskorkeakoulun verkkojulkaisuissa. 

Uusi tutkimus osoittaa, että Arktis on noussut viime vuosikymmenen aikana Kiinan viralliseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun osana sen ”kokonaisvaltaisen kansallisen turvallisuuden” ja uusien turvallisuusympäristöjen käsitteistöä. Samaan aikaan arktiset valtiot Venäjää lukuun ottamatta ovat alkaneet suhtautua yhä kriittisemmin Kiinaa kohtaan. Vaikka Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ei ole levinnyt arktiselle alueelle, on se muuttanut alueen turvallisuusdynamiikkaa pysyvästi. Tämä asettaa Kiinan arktiselle laajentumiselle haasteita, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden kasvattaa vaikutusvaltaansa Venäjän suhteen.

Raportti on laadittu Maanpuolustuksen kannatussäätiön rahoittamassa “Kiinan arktinen politiikka ja muuttuva arktinen turvallisuus” -hankkeessa Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Maanpuolustuskorkeakoulun välisenä yhteistyönä. Sen työstämiseksi on dokumenttiaineiston ja kirjallisuuslähteiden lisäksi haastateltu pariakymmentä suomalaista asiantuntijaa. 

Tutkimusraportti on luettavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3384-8

Lisätietoja: 
yliopistotutkija Sanna Kopra
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
sanna.kopra@ulapland.fi