Uutisia
 
uutiskuva_3.jpg

Kansainvälinen työpajojen sarja tutkimaan resilienssin valtaulottuvuuksia

12.1.2023 8:56

Pohjoismainen humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tutkimusrahoittajien verkosto NOS-HS on myöntänyt rahoituksen hankkeelle ”Resilienssin politiikka ja valta” tutkivien työpajojen järjestämiseksi.

Nopeat ja perustavanlaatuiset globaalit muutokset ovat herättäneet huolta ihmiskunnan mahdollisuudesta ennakoida tulevaa sekä korostaneet sopeutumisen ja varautumisen merkitystä. Tätä keskustelua on käyty resilienssi-käsitteen avulla ja enenevässä määrin resilienssi on esitetty välttämättömyytenä ja tavoiteltavana tilana. Yhteiskuntatieteellinen tutkimuskin on tarkastellut resilienssiä pääsääntöisesti yksilöitä ja yhteisöjä tukevana ja niiden voimavaroja vahvistavana. 

Resilienssin yhteiskunnallisen ja tutkimuksellisen esiinmarssin katveeseen on kuitenkin jäänyt perustavanlaatuinen kysymys resilienssin valtaulottuvuuksista. Millaisia yhteiskuntarakenteita resilienssiin tukeutuva politiikka tuottaa? Resilienssin politiikka ja valta -hanke tarkastelee tätä kysymystä järjestämällä pohjoismaisia monitieteisiä työpajoja vuosina 2023-2024.

Hankkeessa ovat mukana Marjo Lindroth, Julian Reid ja Heidi Sinevaara-Niskanen Lapin yliopistosta, Claes Tängh Wrangel Uppsalan yliopistosta ja Frank Sejersen Kööpenhaminan yliopistosta. NOS-HS:n rahoittamat tutkivat työpajat toteutetaan hankkeessa mukana olevissa yliopistoissa ja niihin ovat tervetulleita eri uravaiheissa olevat tutkijat. Työpajoissa pureudutaan resilienssin rooliin pohjoismaisen turvallisuuden, politiikan, talouden ja esimerkiksi hyvinvoinnin kehittämisessä.  

NOS-HS on Tanskan, Suomen, Islannin, Norja ja Ruotsin kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alojen tutkimusrahoittajien yhteinen verkosto. Esimerkiksi Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta osallistuu NOS-HS:n toimintaan. Yksi NOS-HS:n tukimekanismeista on tutkivien työpajojen rahoittaminen. Työpajojen tavoitteena on uusien tutkimusaihepiirien kehittäminen ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Vuoden 2022 haussa rahoituksen sai 33 hanketta.


Lisätietoja:

Tiedote NOS-HS työpajarahoituksesta 2022 (englanniksi):

Marjo Lindroth, Arktinen keskus, marjo.lindroth[at]ulapland.fi
Julian Reid, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, julian.reid[at]ulapland.fi
Heidi Sinevaara-Niskanen, sukupuolentutkimus, Kasvatustieteiden tiedekunta, heidi.sinevaara-niskanen[at]ulapland.fi