Uutisia
 
1.2.2024_johanna_ikävalko_Santeri Happonen_550x367.jpg
Arktisen keskuksen johtaja Johanna Ikävalko on valittu kahteen luottamustehtävään, jotka vahvistavat Arktisen keskuksen tutkimusyhteistyötä ja kumppanuuksia Yhdysvaltojen suuntaan. Kuva: Santeri Happonen.

Johanna Ikävalko yhdysvaltalaisen arktisen tutkimusyhteisön ARCUSin hallitukseen

1.2.2024 14:21

ARCUS (The Arctic Research Consortium of the U.S.) edistää rajat ylittävää arktista tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta Yhdysvalloissa ja kumppaneiden kanssa eri puolilla maailmaa.

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaja Johanna Ikävalko on yksi kolmesta uudesta hallituksen jäsenestä. Toimikausi kestää helmikuusta 2024 joulukuun loppuun 2026. 

– Otan tehtävän vastaan hyvin mielelläni. Kumppanuuksien vahvistaminen pohjoisamerikkalaisen tutkimusyhteisön kanssa on ollut strateginen prioriteettimme nyt erityisesti parin vuoden ajan ja tämä on yksi tärkeä askel tällä tiellä, Ikävalko toteaa.

ARCUS on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka muodostavat instituutiot, joiden toiminnan keskiössä on arktisen tutkimuksen ja koulutuksen edistäminen.
Johanna Ikävalko tuli niin ikään hiljattain valituksi myös Turun yliopiston yhteydessä toimivan Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen valtuuskuntaan.

– Katson jäsenyyteni John Morton -keskuksen valtuuskunnassa erinomaiseksi mahdollisuudeksi sekä seurata että vaikuttaa siihen, mikä on Yhdysvalloissa tutkimuksellisesti ajankohtaista. Myös Arktisen keskuksen tutkimuksen tunnettuuden lisääminen on keskeinen tavoite luottamustehtävässäni.

Lisätietoja:

Johanna Ikävalko
Johtaja, Lapin yliopiston Arktinen keskus
+358 400 291066
johanna.ikavalko@ulapland.fi 

ARCUS: www.arcus.org

Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus: www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/jmc