Uutisia
 
Barents Studies 16.12.2022.png

Barents Studies -lehden erikoisnumero on julkaistu

16.12.2022 10:14

Erikoisnumero tarkastelee Venäjään liittyviä arkisia käsityksiä ja niiden muutoksia Pohjois-Karjalan raja-alueella.

Pohjois-Karjalan alue kuului Barentsin euroarktiseen neuvostoon, kunnes kaikki yhteistyö Venäjän kanssa keskeytettiin keväällä 2022. Erikoisnumerossa julkaistut artikkelit käsittelevät niin enemmistö- kuin vähemmistöväestön kokemuksia rajasta, rajan representaatiota mediassa sekä erityisesti lähellä rajaa sijaitsevien alueiden näkökulmaa. 

Lehden artikkeleissa Suomen ja Venäjän välinen raja-alue ymmärretään rajamaisemana, joka muodostuu monikerroksisista käytännöistä, kerronnasta ja representaatioista. Numeron vierailevana päätoimittajana toimi professori Olga Davydova-Minguet Itä-Suomen yliopistosta. 

– Venäjä-käsityksiä tulisi tutkia jokapäiväisessä tietoisuudessa olemassa olevina, oman kokemuksen kautta hankittuina, tuotettuina, levitettyinä ja mediassa käsiteltyinä, historiallisessa muistissa olevina, Davydova-Minguet toteaa.

Venäjään ja venäläisiin liittyvistä arkisista käsityksistä kirjoittavat erikoisnumerossa Teemu Oivo, Henrik Dorf Nielsen, Olga Davydova-Minguet, ja Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopistosta.

Toisin kuin aikaisemmissa Venäjä-mielikuvatutkimuksissa Suomessa, tässä erikoisnumerossa venäjänkieliset otetaan yhdeksi väestöryhmäksi, jota on tutkittava yhdessä suomenkielisten kanssa, jotka muodostavat suurimman osan väestöstä. 

Erikoisnumero Looking at Russia’s images from the Finnish border on vapaasti luettavissa osoitteessa barentsinfo.org/barentsstudies 

Lisätietoja

Vieraileva päätoimittaja Olga Davydova-Minguet
Itä-Suomen yliopisto
olga.davydova-minguet@uef.fi

Päätoimittaja Monica Tennberg 
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
monica.tennberg@ulapland.fi