Uutisia
 
Hankkeen koordinaattorit Jenni Ervasti ja Tiina Mäki-Petäjä tapahtumassa. Taustalla taidenäyttely.
Attract Lappi -hankkeen koordinaattorit Jenni Ervasti ja Tiina Mäki-Petäjä. Taustalla Rovaniemen Tyttöjen Talon Torstaide – dialogia taiteen kanssa -näyttely kauppakeskus Revontulessa.

Attract Lappi -hanke tukee kansainvälisiä osaajia

14.4.2022 10:14

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koordinoiman Attract Lappi -hankkeen tavoitteena on tukea työperusteisten maahanmuuttajien ja lappilaisista oppilaitoksista vastavalmistuneiden kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä pysyvästi Lappiin. Hanke tarjoaa täällä jo oleville kansainvälisille osaajille henkilökohtaista neuvontaa, järjestää työpajoja ja kohtaamisia työnantajien ja työnhakijoiden sekä yritysten välillä.

Koulutetut ja työn vuoksi Lappiin muuttavat ulkomaalaiset ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä Lapin elinvoimalle. Haasteena on, miten kausiluontoisen työn perässä määräaikaisiin tehtäviin Lappiin tulleet maahanmuuttajat saataisiin työllistettyä pysyvästi maakuntaan. Erityisesti matkailun alalla sesonki on lyhyt ja ympärivuotinen työllistyminen on vaikeaa. Yksi iso haaste on kieli.

– Monella on tutkinto muulta alalta kuin matkailusta ja osa haluaisikin työllistyä omaa koulutusta vastaavaan työhön, mutta ilman suomenkielentaitoa se on käytännössä todella hankalaa, toteaa hankkeen projektikoordinaattori Jenni Ervasti.

Hanke on tavoitteiden osalta saavuttanut jo yli puolivälin. Yksi osa hankkeen toimintaa on tuoda yhteen sellaisia yrityksiä, joilla on jo kokemusta kansainvälisistä rekrytoinneista ja niitä, joita tällainen mahdollisuus voisi kiinnostaa. Hankkeessa on mukana laaja-alaisesti yrityksiä eri toimialoilta teollisuudesta palvelualoille ja kokoluokaltaan aivan laidasta laitaan suuryrityksistä yksin yrittäjiin.

– Se, että yritykset välittävät tietoa käytännön järjestelyistä toinen toisilleen on kaikista tehokkainta, ja näistä kohtaamisista olemme saaneet positiivisia signaaleja, kertoo hankkeen yrityskoordinaattorina toimiva Tiina Mäki-Petäjä.

paneeli1.jpg
Attract Lappi -hankkeen paneelikeskustelussa 25.3. keskustelijoina omakielinen ohjaaja Bahia El Ayoubi, Startup Refugees (kuvassa vas.), Attract Lappi -hankkeen projektipäällikkö Nafisa Yeasmin, Arktinen keskus, Seta Rovaniemen edustaja Susan Seppälä ja Business Ladies -hankkeen yrityskoordinaattori Dilixiati Bolati, Arktinen keskus.

Kansainväliset hakijat tuovat mukanaan moninaista osaamista, jota ei aina tunnisteta. Kansainväliset osaajat voivat tuoda paikallisiin organisaatioihin uudenlaisia toiminta- ja ajatusmalleja, jotka eroavat siitä, mihin täällä on totuttu. Joillakin voi olla myös sellaisten erikoisalojen tutkintoja, joita Suomesta ei ole mahdollista hankkia.

– Kansainvälistä osaamista on esimerkiksi kovatasoinen kulttuuri- ja kielitaito. Ylipäätään kansainvälisyys näkyy hakijoiden viestintä- ja kommunikointitaidoissa, kuvailee Tiina Mäki-Petäjä. Jenni Ervasti lisää, että kansainvälisiltä hakijoilta löytyy yrittäjähenkisyyttä, ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta kokeilla ja luoda myös itse mahdollisia työpaikkoja.

Attract Lappi -hanke pureutuu erityisesti siihen kysymykseen, miten kansainväliset osaajat saataisiin pidettyä Lapissa. Tärkeää olisi pystyä tarjoamaan koko perheelle mahdollisuus asettumiseen.

Esimerkiksi lapset oppivat nopeasti kielen koulussa ja se voi kannustaa etsimään mahdollisuuksia jäädä sesonkitöiden loputtua. Pidempiaikaisista asunnoista on kova pula, joten asuminen on yksi asettumisen kynnyskysymyksistä. Lisäksi olisi tärkeää, että tarjolla olisi myös mielekästä vapaa-ajan tekemistä sekä mahdollisuuksia tutustua paikallisiin, jotta työntekijät eivät jäisi vain kansainvälisiin piireihin.

– Hakijoille pitäisi pystyä siis tarjoamaan koko paketti, jos halutaan, että osaajat myös jäävät Lappiin, Ervasti ja Mäki-Petäjä painottavat.

Asenteiden muuttamisen eteen on tehtävä työtä. Ervasti ja Mäki-Petäjä kokevat, että on tärkeä ylläpitää keskustelua maahanmuutosta ja kansainvälisestä osaamisesta, jotta kansainvälisistä rekrytoinneista tulisi tuttu ja normaali asia, eikä esimerkiksi nimen tai taustan takia työhaastattelukutsu jäisi enää saamatta. Työnantajilta toivotaan uskallusta laajentaa oman organisaation kielipalettia ja mahdollistaa joidenkin tehtävien hoitaminen myös englanniksi.

– Tämä ei tarkoita, että koko organisaation kielen pitäisi muuttua vaan sitä, ettei vaadittaisi kaikilta täydellistä suomen kielen taitoa. Siten annettaisiin mahdollisuus kansainvälisille osaajille kehittyä ja osaltaan myös kehittää Lapin työelämää elinvoimaisemmaksi, hanketoimijat tarkentavat.

Lisätiedot:

Jenni Ervasti
projektikoordinaattori
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
+358 40 659 8040
jenni.ervasti@ulapland.fi

Tiina Mäki-Petäjä
yrityskoordinaattori
Arktinen keskus, lapin yliopisto
+358 40 659 8045
tiina.maki-petaja@ulapland.fi

Teksti ja kuvat: Vilma Kallio