Uutisia
 
23.11.2021 Johannes Roviomaa kuva Eino Ansio 550x367.jpg
Johannes Roviomaa vastaa dokumenttielokuvan käsikirjoituksesta. Kuva: Eino Ansio

Arktinen keskus mukaan nuorille suunnatun dokumenttielokuvan toteuttamiseen

24.11.2021 13:52

Nesslingin Säätiön vuoden 2021 apurahahaussa myönnettiin apurahaa yhteensä 24:lle hankkeelle. Yksi rahoitusta saaneista hankkeista on Rare Median ja Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yhteistyönä syntyvä dokumentaarinen elokuva ja sosiaalisen median vaikuttavuuskampanja.

“ARCTIC X” jalkauttaa arktista huippututkimusta ja yhteistyötä tiiviiseen ja ymmärrettävään muotoon 15-35-vuotiaalle kohdeyleisölle. Tavoitteena on kertoa muun muassa niistä laaja-alaisista ja moniäänisistä ratkaisuista, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen.

Dokumenttielokuvaa on tarkoitus jalkauttaa ympäri Suomea, ja muita arktisia valtioita, erilaisiin tapahtumiin, kouluihin ja oppilaitoksiin. Se toimii myös hyvänä lähtökohtana keskustelutilaisuuksissa, joissa luodaan vuorovaikutteisia kohtaamisia.

Dokumenttielokuvan käsikirjoittaa toimittaja Johannes Roviomaa hyödyntäen Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusosaamista. Rare Media vastaa dokumentin kuvauksesta, levityksestä sekä nuorille suunnatusta vaikuttavuuskampanjasta. 

Arktisessa keskuksessa myös vierailevana tutkijan työskennellyt Roviomaa on hankkeesta innoissaan.

– Toivon, että projekti raottaa arktisen tutkimuksen ovia yleisölle ja lisää aidosti yhteistyötä ja ymmärrystä. Haluan, että projektissa kättä lyövät yhteen tiede, taide ja tunteet. Uskon, että dokumentti ja sosiaalisen median kampanja ovat tehokas tapa tuoda arktista huippututkimusta paremmin esiin. Kutsun tälle matkalle mukaan kaikki ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita Arktiksen tulevaisuudesta. 

Lisätietoja:

Markku Heikkilä
Tiedeviestinnän päällikkö, Lapin yliopiston Arktinen keskus
markku.heikkila(at)ulapland.fi, 040 484 4300

Johannes Roviomaa 
johannes.roviomaa(at)gmail.com
www.johannesroviomaa.com 
Twitter: jroviomaa 
+358503447747

RARE Media
CEO Vilma Rimpelä 
vilma(at)raremedia.fi