Uutisia
 
Arktikum-talo_20221205 Marko Junttila.jpg
Kuva: Marko Junttila

Arktikum täytti 30 vuotta

7.12.2022 7:23

Lapin yliopiston ja Rovaniemen kaupungin kutsumassa tilaisuudessa itsenäisyyspäivän alla 5.12. vietettiin Arktikumin 30-vuotisjuhlia. Rakennus vihittiin käyttöön joulukuussa 1992, osana Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Talossa toimii Lapin yliopiston Arktinen keskus, Lapin maakuntamuseo ja Arktikum-Palvelu Oy.

Arktikumin perustamisen motiivina oli aikanaan kertoa pohjoisten alueiden kehityksestä ja olosuhteista, palvella tutkimusta, jakaa päättäjille tietoa tulevan kehityksen pohjaksi ja vahvistaa pohjoisen väestön identiteettiä. Kutsuvierastilaisuuden puheissa korostettiin Rovaniemen kaupungin ja Lapin yliopiston yhteistyötä asiassa. Arktikumilla ja sen toimijoilla nähtiin tärkeä rooli siinä, kuinka Rovaniemestä on kehittynyt kansainvälinen arktisen osaamisen keskus.

Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio suuntasi puheessaan katsetta tulevaisuuteen, myös pohjoisen rooliin globaalissa turvallisuudessa. Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi korosti Arktikumissa tapahtuvan toiminnan roolia yliopiston kannalta arktisen tutkimuksen ja tiedon keskuksena. Yliopisto aikoo Syväjärven mukaan käynnistää alkavana vuonna Arktikumissa olevan arktisen tiedenäyttelyn uusimisen. Myös kansanedustaja Katri Kulmuni kertoi puheessaan Lapin kansanedustajien olevan hyvin tietoisia näyttelyn uusimistarpeesta ja etsivän osaltaan keinoja auttaa asiassa.

Ulkopoliittisen instituutin varajohtaja Samu Paukkunen korosti pohjoisen koko aseman muuttuvan, kun Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon. Sen ohella myös esimerkiksi arktisesta ilmastonmuutoksesta tarvitaan yhä enemmän tietoa, ja tällaisessa työssä etenkin Arktisen keskuksen rooli on hänen mielestään äärimmäisen merkittävä. Euroopan unionia Paukkunen kritisoi siitä, että EU ei vieläkään ole kunnolla sisäistänyt arktisen alueen merkitystä ja omaa arktista rooliaan. 

Katri Kulmuni_Arktikum 30 5.12.2022_Marko Junttila 550x367.jpg
Kansanedustaja Katri Kulmuni piti juhlapuheen Arktikumin 30-vuotisjuhlissa.
Kuva: Marko Junttila.

Samu Paukkunen 5.12.2022_Marko Junttila_550x367px.jpg
Ulkopoliittinen instituutti on erityisesti Lapin yliopiston Arktisen keskuksen keskeisiä yhteistyökumppaneita. Juhlaan osallistui varajohtaja Samu Paukkunen.
Kuva: Marko Junttila.


www.arktikum.fi 

Lisätietoja:

Antti Syväjärvi
Rehtori, Lapin yliopisto
040 060 6244
antti.syvajarvi@ulapland.fi

Johanna Ikävalko
Johtaja, Lapin yliopiston Arktinen keskus
0400 291066
johanna.ikavalko@ulapland.fi