Uutisia
 
8.12. Vihreä siirtymä kuvituskuva 550x367.jpg

Arctic Five -tutkimusryhmä keskittyy vihreän siirtymän edistämiseen Arktisella alueella

8.12.2022 10:20

Arktisen keskuksen yliopistotutkija Tanja Joonan johtaman tutkimusryhmän keskiössä on kestävä ja oikeudenmukainen vihreä siirtymä arktisella alueella. Viiden pohjoisen yliopiston muodostama yhteistyöverkosto edistää tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ja luo uusia innovaatioita kestävän arktisen alueen kehittämiseksi.

Arctic Five -yliopistoverkoston muodostavat Luulajan teknillinen yliopisto (LTU), Norjan arktinen yliopisto (UiT), Uumajan yliopisto (UMU), Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto. Noin viisi vuotta toimineen verkoston työ on konkretisoitunut kuluvan vuoden aikana uusien tutkimusryhmien muodossa. Yhtä viidestätoista tutkimusryhmästä vetää Arktisen keskuksen yliopistotutkija, kansainvälisen oikeuden dosentti Tanja Joona.

– Pohjoisten yliopistojen syvempi kumppanuus, joka kokoaa laajan ja toisiaan täydentävän osaamisen antaa todellista lisäarvoa alueen kestävän kehityksen edistämiseen ja mahdollistaa paremmin myös yhteisten näkemystemme kuulumisen kansainvälisillä areenoilla, Joona toteaa. 

Joonan vetämä tutkimusryhmä keskittyy vihreän siirtymän kysymyksiin, eli muutokseen kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Tutkimusryhmä näkee vihreän siirtymän toteuttamisen aiheuttavan huomattavia muutoksia Pohjois-Suomen ja laajemmin koko pohjoisen Fennoskandian maankäyttöön lähitulevaisuudessa. Nämä muutokset voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia.

Tutkimusryhmä tarkastelee ilmiötä erityisesti oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. 

– Tutkimme, kuinka vihreä siirtymä voi toteutua arktisella alueella niin, että se on laajalti hyväksyttyä, kestävää ja oikeudenmukaista. Kansainvälinen tutkijaryhmämme tekee monitieteistä tutkimusta muun muassa kaivostoimintaan, tuulivoimaan, poronhoitoon, kalastukseen, matkailuun ja alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä, Joona kertoo. 

Joonan mukaan tutkimusaihe on erittäin ajankohtainen ja se istuu erinomaisesti myös Lapin yliopiston tutkimuksen strategisiin painopistealueisiin. Tutkimustarve vihreän siirtymän aiheuttamaan maankäytön muutokseen liittyen tulee lisääntymään merkittävästi. 

– Jo sijaintimme puolesta on tärkeää ja luonnollista, että Lapin yliopistolla ja sen Arktisella keskuksella on tässä työssä keskeinen rooli. Olemme täällä niiden ihmisten ja yhteisöjen keskellä, joita nämä muutokset koskettavat.

Joona näkee Arctic Five Chair -nimitykset ja tutkimusryhmien perustamisen tärkeänä askeleena viiden pohjoisen yliopiston yhteistyön syventämisessä. Hän näkee yhteistyössä paljon konkreettisia hyötyjä sekä Lapin yliopiston että oman työnsä kannalta.

– Tämänkaltaiset verkostot ovat pienelle yliopistolle todella tärkeitä. Niiden kautta saamme kutsuja uusiin yhteistyöhankkeisiin ja esimerkiksi tämä Arctic Five -tutkimusryhmä luo uusia mahdollisuuksia nuorille tutkijoille, Joona korostaa. 

8.12. JustNorth-hankkeen kokouskuva20220602_104905.jpg
EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetussa JustNorth -hankkeessa tutkitaan Arktisen alueen taloudellista kehitystä ja siihen liittyvää osallisuutta oikeuden ja etiikan näkökulmista. Uuden Arctic Five-tutkimusryhmä on luonteva jatko hankkeessa tehdylle työlle. 


Lisätietoja

Tanja Joona
Lapin yliopisto, Arktinen keskus
tanja.joona(at)ulapland.fi
040 484 4283