Uutisia
 
Kirjan kansi.

Uusi julkaisu: Kriittinen tutkimus haastaa katsomaan arktista toisin

3.11.2022 15:34

Marjo Lindrothin, Heidi Sinevaara-Niskasen ja Monica Tennbergin toimittama kansainvälinen teos tarjoaa uudenlaisia lähestymistapoja arktisten kysymysten tutkimiseen.

Palgrave Macmillanin juuri julkaiseman teoksen “Critical Studies of the Arctic: Unravelling the North” juuret ulottuvat pitkälle. Kirjan toimittajat, Marjo Lindroth, Heidi Sinevaara-Niskanen ja Monica Tennberg, ovat kukin tehneet kriittisen tutkimuksen traditiosta ponnistavaa yhteiskuntatieteellistä arktista tutkimusta. Vuosien varrella on käynyt selväksi, että moninaisten arktisten kysymysten ymmärtäminen edellyttää myös laaja-alaisuutta käsitteellisiltä lähestymistavoilta. Jotta voimme ymmärtää arktiseen alueeseen ja sen muutokseen liittyviä inhimillisiä ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja, tarvitsemme monipuolisia tutkimuksellisia työkaluja.

– On ollut hienoa nähdä, kuinka kriittisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen käsitteet ja teoriat ovat vähitellen löytäneet tiensä arktiseen tutkimukseen. Vaikka nämä näkökulmat ovat enenevässä määrin läsnä arktisen tutkimuksen foorumeilla, olisi kriittisellä tutkimuksella myös paljon enemmän annettavaa, Lindroth, Sinevaara-Niskanen ja Tennberg pohtivat.

Teos tarjoaa yhteiskuntatieteellisestä teoriasta ammentavia työkaluja arktisen hahmottamiseen ja osoittaa, kuinka nämä mahdollistavat uudenlaisia kysymyksenasetteluja. Kirja on ensimmäinen kriittisiä lähestymistapoja esittelevä kokonaisuus, joka on hyödynnettävissä myös oppikirjana arktisissa opinnoissa. 

– Vilpittömästi toivomme, että teos innoittaa katsomaan arktista ja siihen liittyvää tietämistä toisin, oli sitten kyse geopolitiikasta, estetiikasta, taloudesta tai esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä. 

Kirja sisältää kaksitoista lukua, jotka johdattavat erilaisiin käsitteellisiin lähestymistapoihin. Lapin yliopiston tutkijoiden luvut käsittelevät niin estetiikkaa (Joonas Vola), biopolitiikkaa (Julian Reid), intersektionaalisuutta (Heidi Sinevaara-Niskanen), narratiiveja (Monica Tennberg), oikeuksien yhteiskuntatieteellistä tutkimusta (Marjo Lindroth) kuin queer-tutkimusta (Leena-Maija Rossi). Lisäksi mukana on arvostettuja arktisen tutkijoita muun muassa Tanskasta, Ruotsista ja Britanniasta. Heidän lukunsa avaavat affekteja (Kirsten Thisted), kriittistä geopolitiikkaa (Klaus Dodds, Chih Yuan Woon ja Liling Xu), alkuperäiskansa-arkeologiaa (Carl-Gösta Ojala), oikeusantropologiaa (Reetta Toivanen), moraalista taloutta (Frank Sejersen) ja uusliberaalia hallintaa (Gail Russel). 

– On ollut palkitsevaa tehdä teosta yhteistyössä näin laaja-alaisen asiantuntijajoukon kanssa. Kirjoittajien lisäksi teoksen taustalla ovat kansainväliset kriittisen ja arktisen tutkimuksen verkostot, jotka ovat kannustaneet viemään ideaa eteenpäin. Ison kiitoksen ansaitsevat toki yli kaksikymmentä vertaisarvioijaa, joiden tieteellinen panos on ollut ensiarvoisen tärkeää. 

Kirja on tarkoitettu kaikille arktisista kysymyksistä kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille. Toimittajat ja kirjoittajat esittelevät teosta julkistamistilaisuudessa Lapin yliopistolla perjantaina 18.11.2022 klo 14 (luentosali 16). Lisäksi alkuvuodesta 2023 järjestetään teokseen pohjautuva kansainvälinen luentosarja. Tervetuloa mukaan!
 

Lisätietoja:
Yliopistotutkija Marjo Lindroth, marjo.lindroth(at)ulapland.fi, 040 484 4028
Yliopistonlehtori Heidi Sinevaara-Niskanen, heidi.sinevaara-niskanen(at)ulapland.fi, 040 484 4132
Tutkimusprofessori Monica Tennberg, monica.tennberg(at)ulapland.fi, 040 019 2005

Teostiedot:
Marjo Lindroth, Heidi Sinevaara-Niskanen ja Monica Tennberg (toim.) (2022) Critical Studies of the Arctic: Unravelling the North. Palgrave Macmillan.
Teoksen tilaus: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-11120-4