Uutisia
 

Alkuperäiskansojen havaintoja pohjoisen ympäristön muutoksista

10.9.2004 8:00

Globaali- ja ilmastomuutoksia käsittelevä "Snowscapes, Dreamscapes" -kirja on ainutlaatuinen kokoelma alkuperäiskansojen havaintoja pohjoisen ympäristön muutoksista.

"Snowscapes, Dreamscapes" (Lumikuvat, Unikuvat) -kirja välittää tietoja mm. alkuperäiskansojen maailmankuvasta ja luontoon liittyvistä mielikuvista. Kirjan ovat toimittaneet Lapin Yliopiston Arktisessa keskuksessa työskentelevä erikoistutkija FT Elina Helander ja Tampereen Ammattikorkeakoulun tutkija/opettaja Tero Mustonen.

Haastatteluja kirjaa varten on tehty alkuperäiskansa-alueilla mm. Alaskassa, Kanadassa, Venäjässä, Ruotsissa ja Suomessa. Kirja osoittaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset arktiseen ympäristöön ja alkuperäiskansojen elämään näkyvät jo selvästi. Esimerkkeinä muutoksista mainittakoon leudot talvet, talvella maata peittävä ohut jääkerros sekä vesistöjen heikko jää. Muutokset vaikeuttavat poronhoitoa ja muuta toimintaa monilla alueilla.

Havainnot eri tutkimusalueilta ovat varsin samankaltaisia. Yhteisenä tekijänä mainittakoon, että säiden ennakoiminen on vaikeutunut kaikkialla. Esimerkiksi talvisäät olivat ennen tasaisen vakaita. Pakkaskaudet kestivät viikkoja, jopa kuukausia. Lumi tuli alkutalvesta suojaten jäkälän ja muun kasvillisuuden. Nykyisin lunta tulee vähemmän kuin ennen ja se sataa entistä myöhempään.

Eri alueilla on havaittu muutoksia myös ns. biodiversiteetissä. Lajien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti. Pohjois-Suomessa on entiseen verrattuna vähemmän perhosia, ampiaisia, paarmoja, sammakoita, sorsia, naaleja, kettuja, jne. Jotkut lajit ovat kadonneet jopa kokonaan ja uusia lajeja näyttää tulevan tilalle. Esimerkiksi minkki on lisääntynyt voimakkaasti myös Utsjoen alueella.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan osittain ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on tosiasia. Arktisten alueiden jäätiköt sulavat ja myös ikirouta sulaa. Maan, ilman ja meren lämpötilat ovat nousseet. On epäselvää, kuinka nopea globaali ilmastonmuutos on ja minkälaiset vaikutukset sillä on paikallisesti. Ilmastonmuutos on kuitenkin vakava uhka kestävälle kehitykselle. Onkin tärkeää, että myös alkuperäiskansojen paikallinen tieto saa tärkeän roolin globaalimuutostutkimuksessa ja poliittisessa kentässä.

Snowscapes, Dreamscapes on raportti Tampereen Ammattikorkeakoulun Snowchange (Lumimuutos)-projektista.


Lisätietoja:

Elina Helander
Sähköposti Etunimi.Sukunimi@ulapland

Tero Mustonen
Sähköposti Etunimi.Sukunimi@tamk.fi