Uutisia
 

Kalottiakatemia palaa juurilleen Inariin

25.4.2005 12:45

Inarissa 26.-28. toukokuuta järjestettävän kansainvälisen Kalottiakatemian 2005 pääteemoja ovat tieteen ja tutkimuksen rooli pohjoisen aluekehityksessä sekä inhimillisen kehityksen tila ja globalisaation vaikutukset Pohjoiskalotilla.

Tämänvuotisen Kalottiakatemian ajatuksena on yhdistää tapahtuma muihin Inarin superviikonlopun kansainvälisiin ja paikallisiin tapahtumiin, joita ovat Barentsin alueen Porotalousseminaari, Ijahis Idja -musiikkitapahtuma, Kirnussa ja konttorissa -näyttely sekä saamelaisdokumenttien ensi-ilta.

Kalottiakatemiassa, joka on järjestetty 1990-luvun alusta lähes vuosittain, käydään sekä avointa kansalaiskeskustelua että tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden välistä vuoropuhelua ajankohtaisista ja keskeisistä pohjoisista teemoista. Tänä vuonna pureudutaan inhimillisen kehityksen tilaan ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Pohjoiskalotilla. Toinen keskeinen teema on tieteen ja tutkimuksen rooli aluekehityksessä koskien erityisesti kylmän ilmanalan tutkimusta ja teknologiaa. Lisäksi käsitellään kylmän ilmanalan tutkimusta ja kylmätestauksen mahdollisuuksia sekä Inarissa että koko Pohjois-Lapissa. Akatemiassa kuullaan myös alueellinen ja paikallinen näkökulma pääteemoihin. Kalottiakatemian luennoitsijat tulevat Alaskasta, Kanadasta, Islannista, Tanskasta, Norjasta, Venäjältä sekä Suomesta.

Osana vuoden 2005 Kalottiakatemiaa järjestetään myös kansalaisten avoin ja yleinen kuulemistilaisuus pohjoisten alueiden ja Lapin inhimillisen kehityksen tilasta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista alueella. Keskustelun pohjana ovat vuoden 2004 lopulla ilmestyneet raportit arktisen alueen inhimillisen kehityksen tilasta sekä Ilmastomuutoksen vaikutuksista Pohjoiskalotilla. Kuulemistilaisuus pidetään Inarin kylällä kalasataman juhlateltassa lauantaina 28. toukokuuta kello 11.00 alkaen.

Kalottiakatemian järjestävät Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Oulun yliopiston Thule-instituutti ja Pohjoinen tutkimusfoorumi yhteistyössä Inarin kunnan, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Saamelaiskäräjien ja Rovaniemien ammattikorkeakoulun kanssa. Lapin liitto, Lapin lääninhallitus ja Pohjoiskalotin neuvosto tukevat tapahtumaa, joka on Pohjoisen tutkimusfoorumin alueellinen sisartapahtuma.

Kalottiakatemian istuntojen päätteeksi on mahdollisuus lähteä kaksipäiväiselle retkelle (29.–30. toukokuuta) Jäämeren rannalle Kirkkoniemeen ja Vesisaareen (mm. vierailu Norjan Barents-sihteeristössä) sekä Tanaan ja Utsjoelle.

Kalottiakatemia 2005 järjestetään Inarissa 26.–28. toukokuuta Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Jeera-salissa.

Lisätietoja:
Lassi Heininen, puhelin 040 734 7417, sähköposti:
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Riia Lampelo-Iisalo, puhelin 040 568 4890

Kansainvälisestä Kalottiakatemiasta löytyy osoitteesta: http://www.barentsinfo.org/?DeptID=17335

Pohjoisesta tutkimusfoorumista löytyy osoitteesta: http://www.nrf.is

Raportit kokonaisuudessaan löytyvät seuraavista osoitteista: Arctic Human Development Report, AHDR
http://www.svs.is/AHDR

Arctic Climate Impact Assessment, ACIA
http://www.acia.uaf.edu

LaY/Viestintä/OT