Uutisia
 

Yleisöluentosarja saamentutkimuksesta

21.1.2005 7:45

Lapin yliopistolla järjestetään keväällä 2005 luentosarja yliopiston saamentutkimuksesta. Luennot ovat yleisölle avoimia ja ne välitetään videoneuvotteluna myös Saamelaisalueen koulutuskeskukseen Inariin.

Lapin yliopistolla helmi-, maalis-, ja huhtikuussa järjestettävä luentosarja esittelee Lapin yliopistossa tehtävää saamentutkimusta varsin laajasti eri tieteenalojen näkökulmasta. Luennot järjestetään helmikuun alusta lähtien Lapin yliopistolla tiistaisin kello 17-19 tiedekuntien ja Arktisen keskuksen yhteistyönä.

Helmikuussa luennoivat tutkija Jarno Valkonen ja tutkija Erkki Pääkkönen yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta, lehtori Leif Rantala kasvatustieteiden tiedekunnasta ja Oulun yliopiston Giellagas instituutin tutkija Anni-Siiri Länsman. Luentojen aiheina ovat saamelainen luontosuhde, alkuperäisyyden identiteetti, Venäjän saamelaiset ja väärtisuhteet.

Maaliskuussa luennoivat professori Juha Karhu oikeustieteiden tiedekunnasta, tutkija Kristiina Saraviita Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutista, professori Tuija Hautala-Hirvioja taiteiden tiedekunnasta, professori Seija Tuulentie kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnasta sekä erikoistutkija Elina Helander Arktisesta keskuksesta. Luentojen aiheina ovat saamelaiskulttuurin perusoikeussuoja, alkuperäiskansojen oikeus omaan kulttuuriperintöön, saamelaisten kuvaus suomalaisessa maalaustaiteessa, matkailu ja paikallisyhteisöjen muutos saamelaisalueella sekä saamelaisten ekologinen tieto ja sen asema.

Huhtikuussa on vielä vuorossa yliopistopedagogiikan lehtori Soila Judén-Tupakka Helsingin yliopistosta. Hänen aiheenaan on kulttuurien kantajien omat tulkinnat tutkimuksessa.

Luennot alkavat 1.2.2005 ja ne pidetään tiistaisin klo 17-19 Lapin yliopistolla, Yliopistonkatu 8. Tervetuloa!

Luentosarjan ohjelma löytyy osoitteesta: http://www.arcticcentre.org/?deptid=17911


Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Monica Tennberg
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
Puhelin 016 - 341 2793
Sähköposti, etunimi.sukunimi@ulapland.fi 

Tiedote/Lapin yliopisto/Viestintä/Olli Tiuraniemi