Uutisia
 

Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö

8.2.2005 8:15

Saariselällä järjestetään tiistaina 22.2.2005 Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö -pilottihankkeen tulosten julkistamistilaisuus, jossa kerrotaan hankkeen päätulokset osa-alueittain.

Pilottihankkeen tavoitteena oli selvittää, voidaanko eri elinkeinoja ja metsänkäyttömuotoja harjoittaa oikeudenmukaisesti, kestävästi ja päällekkäin Inarin kunnan alueella. Hankkeessa selvitettiin mm. elinkeinojen paikallistaloudellinen merkitystä Inarissa, kotitalouksien tulonmuodostusta, inarilaisten näkemyksiä alueen luonnon käytöstä ja käytön ristiriidoista, porolaiduninventoinnin nykytilaa ja tulosten soveltamismahdollisuuksia.


Tutkimus aloitettiin keväällä 2004, ja sen taustalla olivat näkemyserot metsien käytöstä Inarin kunnan alueella. Keskustelua käytiin etenkin porotalouden ja valtion metsätalouden yhteensovittamisesta. Yleiskeskustelun lisäksi julkistamistilaisuudessa kuullaan Metsähallituksen, Inarin paliskuntien, Saamelaiskäräjien, Inarin kunnan sekä maa- ja metsätalousministeriön edustajien kommentit tutkimustuloksista ja niiden annista päätöksentekoon.

Tilaisuudesta antavat lisätietoja:

Sinikka Jortikka, puhelin 050 391 4544 tai sähköposti sinikka.jortikka@metla.fi .
Mikko Hyppönen, puhelin 050 391 4420 tai sähköposti: mikko.hypponen@metla.fi  

Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 15.2.2005 sähköpostilla sirkka.tapaninen@metla.fi  puhelimitse 010211 4477 tai internetin kautta (www.metla.fi/ajankohtaista , katso tapahtumat).