Uutisia
 

Suomen Akatemia on myöntänyt 410 000 euroa Arktisen keskuksen jäätutkimukselle

7.12.2004 14:30

Suomen Akatemia on myöntänyt Lapin yliopiston Arktisen keskuksen Etelämantereen jäätutkimukselle 410 000 euroa vuosille 2005-2008.

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusryhmä on osallistunut kolme kertaa Etelämantereelle suunnattuihin tutkimusretkikuntiin. Tutkimusryhmä on suorittanut laajoja mittauksia viidellä sinisen jään alueella, viimeksi kaudella 2003/2004. Sinisen jään tutkimuksen avulla saadaan arvokasta lisätietoa Etelämantereen ilmastohistoriasta ja ilmasto-olojen vaihteluista.

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusryhmä kehittää parhaillaan menetelmiä, joilla helpotetaan vanhan pintajään iän määrittämistä Etelämantereella. Jään kemiallinen analyysi tehdään METLA:n kylmälaboratoriossa Rovaniemellä. Jään ikä määritellään tutkimusryhmän kehittämän tietokonemallin avulla. Malli perustuu ryhmän aiempien kenttäkausien mittaustuloksiin. Mallinnus ja tulkinnat tehdään Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa.

Tutkimusryhmä pyrkii kehittämään menetelmää siten, että jatkossa pystyttäisiin keräämään pintajään näytteitä ilmastohistorian tutkimusta varten suhteellisen edullisesti ja helposti sekä määrittämään niiden ikä mahdollisimman tarkasti. Tulevaisuudessa tavoitteena on hyödyntää ko. menetelmää ja kerätä vastaavia jäänäytteitä myös muilta Etelämantereen sinisen jään alueilta, jolloin voidaan kattaa myös pidempiä ajanjaksoja alueen ilmastohistoriasta.

Lisätietoja:

Erikoistutkija John Moore
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
Puhelin 016 – 341 2757
sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Tutkija Anna Sinisalo
Puhelin 016 - 341 2713, 050 - 358 2458
sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT