Uutisia
 

Arktisen alueen inhimillisen kehityksen raportti kartoittaa alueen ongelmia ja mahdollisuuksia

29.11.2004 14:45

Ensimmäinen arktisen alueen inhimillisen kehityksen raportti (AHDR) julkaistiin viime viikolla Reykjavikissa pidetyn Arktisen neuvoston ministerikokouksen yhteydessä

Raportti palvelee Arktisen neuvoston kestävän kehityksen ohjelmatyötä luomalla kattavan tietopohjan arktisen alueen inhimillisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta kehityksestä ja alkuperäiskansojen elinolosuhteista. Sitä on tarkoitus käyttää myös pohjamateriaalina valmisteltaessa Arktisten alueiden kestävän kehityksen toimintaohjelmaa, joka valmistuu lähiaikoina.

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=107336&lan=fi

http://www.svs.is/AHDR/

Lisätietoja: Lassi.Heininen@ulapland.fi