Uutisia
 
uutiskuva_2.jpg

Suomen Akatemian rahoitus eläinten ja ihmisten välisen suhteen tutkimiseen

27.5.2021 12:47

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi lähes 30 miljoonan euron rahoituksen 59 akatemiahankkeelle. Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusprofessorin Florian Stammlerin johtama WIRE-projekti on yksi rahoituksen saaneista hankkeista.

Stammler on Arktinen antropologia -tutkimusryhmän vetäjä. Rahoitettu tutkimus keskittyy ihmisten ja eläinten väliseen suhteeseen. Akatemiahankerahoitus myönnetään neljäksi vuodeksi.

Tutkimus uudistaa käsityksiä ihmisten ja eläinten välisistä suhteista. Hankkeessa tutkitaan eläinten kesyyden, villiyden ja hybridisyyden ymmärtämisen moninaisuutta Pohjois-Suomen ja Venäjän paikallisyhteisöissä. 

Projektiryhmä arvioi tutkimuksessa uudelleen  ihmisten ja eläinten välisten suhteiden kestävyyttä etnografian (antropologia), menneisyyden ihmisten ja eläinten välisten kumppanuuksien analyysin (historia), geenien ilmentymisen (genetiikka), ja normien vertailun (oikeustiede) avulla. 

Tutkijoiden lähestymistavan mukaan se, ”mikä on eläin”, ei ole staattinen käsite vaan näkökulmasta riippuvainen. Osallistava tutkimusote yhdistää eri perspektiivit ja uudistaa ihmisten ja eläinten välisten suhteiden kestävyyden teoreettista tutkimuskenttää, edistää perspektivismin teoriaa osana monitieteistä tutkimusta, ja lisää yhteiskunnallista tietoisuutta eläinten villiyden ja kesyyden ymmärtämisen tapojen monimuotoisuudesta.

– Olen todella iloinen, että onnistuimme saamaan rahoitusta myös Lapin yliopiston Arktiseen keskukseen ja samalla vahvistamaan arktisen antropologian tutkimustiimimme tulevaisuutta, Stammler toteaa. 

Suomen Akatemian hankehaussa rahoitusta myönnettiin myös Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnalle. 


Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Florian Stammler
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
florian.stammler(at)ulapland.fi
+358 400 138 807

Suomen Akatemian tiedote rahoituksesta 26.5.2021: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahankkeet on valittu