Arktisen keskuksen hallinto

1180x400-putki-Risto-Viitanen.jpg

Johtokunta 2024-2026
Johtoryhmä
Kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta