Luonto_06.jpg

Biodiversiteettisopimus ja Akwé:Kon

Akwé: Kon –ohjeet pyrkivät parantamaan ympäristöpäätöksentekoa alkuperäis- ja perinteisen elämäntavan omaavien paikallisväestöjen kotiseutualueilla. Ohjeet suosittelevat huomioimaan hankkeiden vaikutukset ympäristöön, kulttuuriin ja sosiaalisiin arvoihin kuten yhteisöllisyyteen. Akwé: Kon –menetelmää on sovellettu Suomessa hiljattain Metsähallituksen hoito- ja käyttösuunnitelmien kirjoittamisessa. Ohjeet perustuvat Biodiversiteettisopimuksen periaatteisiin, joihin Suomi on 195 muun maan kanssa sitoutunut.

Biodiversiteettisopimus pyrkii suojelemaan maailman uhattuja luonnonvaroja sekä turvaamaan luonnonvarojen ja perinnetiedon käytöstä koituvan hyödyn reilun ja tasapuolisen jaon. Lisäksi se tunnustaa perinnetiedon arvon päätöksenteossa ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa ja pyrkii estämään sen uhanalaistumista.

Biodiversiteettisopimus
Akwé: Kon -ohjeet