UArctic:in arktisen maahanmuuton teemaverkoston tapahtuma haluaa toivottaa maahanmuuttajia tervetulleeksi eurooppalaisiin korkeakouluihin

14.10.2022
   

Lapin Yliopisto on edustettuna tapahtumassa, joka käsittelee aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista ja esteiden poistamista maahanmuuttajien pääsylle eurooppalaisiin korkeakouluihin. Tapahtuma pidetään joulukuun alussa Brysselissä.

   

Lissabonin yleissopimus (1997) ja Bolognan julistus (1999) olivat merkittäviä askeleita kohti muualla hankitun pätevyyden ja osaamisen tunnustamista. Useita merkittäviä esteitä on kuitenkin säilynyt tähän päivään asti, erityisesti eurooppalaisen korkeakoulualueen (EHEA) ulkopuolelta tuleville maahanmuuttajille. Yhtenä aloitteen yhteistyökumppaneista Lapin yliopiston UArctic Thematic Network on Arctic Migration keskittyy pohjoiseen ja pohjoisesta suuntautuvaan maahanmuuttoon.

Konferenssissa " Welcoming Immigrants in European Higher Education " käsitellään seuraavia kysymyksiä ja keskustellaan yhdessä asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja valmistuneiden Euroopasta ja muualta, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja poliittisten päättäjien kanssa tapahtuman aikana:

  • Miten kolmansien maiden kansalaisilla, myös pakolaisilla, on optimaaliset mahdollisuudet eurooppalaisessa korkeakoulutuksessa?
  • Mitä yliopistot, opiskelijajärjestöt, päättäjät, kansalaisyhteiskunta ja muut sidosryhmät voivat tehdä osallistavien opintopolkujen mahdollistamiseksi?
  • Miten pätevyyttä ja osaamista voidaan arvioida korkea-asteen koulutukseen tai työelämään pääsyä varten, jos viralliset asiakirjat puutuvat?

Tapahtuma pyrkii vahvistamaan ymmärrystä siitä, että monimuotoisen yhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden harjoittamista.

– Monimuotoisuus on uusi arkipäivämme – moninaisuuden kunnioittaminen ja moninaisten suhteiden säilyttäminen liittyvät yhtenäisyyteen, tasa-arvoon ja eettisiin näkökohtiin, jotka vahvistavat käsitystä yhteiskunnallisesta käyttäytymisestä, toteaa Lapin yliopiston vararehtori, kasvatustieteen, professori Satu Uusiautti.

Ihmisten monipuolisten taitojen ja osaamisen tunnustaminen yhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden määrittämiseksi edellyttää korkeakouluilta aloitteita ja arvoja, kuten maahanmuuttajien ja EU:n ulkopuolelta tulevien kansainvälisten opiskelijoiden monipuolisen osaamisen arvostamista. Osaamisen tunnustaminen vakuuttaa maahanmuuttajat edelleen rakentamaan kestäviä yhteyksiä siihen valtaväestön yhteisöön, ja maahan, jossa he asuvat.

Tutkija Nafisa Yeasmin, teemaverkoston johtaja, on MaxiPacEU:n Suomen yhteyshenkilö. Yeasminin mukaan aiemmin hankitun pätevyyden ja pätevyyden akateeminen tunnustaminen herättää maahanmuuttajissa toivoa yhteenkuuluvuuden tuntemisesta.

– Tämä tunnustaminen lisää maahanmuuttajien mahdollisuuksia heidät vastaanottavassa yhteiskunnassa. Tämä ei ole vain prosessi, jolla identifioidaan maahanmuuttajien oman maan koulutuskulttuuri, vaan myös heidän olemassaolon ja identiteetin hyväksymistä heidät vastaanottavassa eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Näin ollen maahanmuuttajien pätevyyden ja osaamisen arviointiprosessilla on arvoa, sillä se rakentaa keskinäistä luottamusta ja vastavuoroisuutta maahanmuuttajien ja vastaanottavan yhteiskunnan sosiaalisten instituutioiden välillä.

Brysselin tapahtumaan osallistuu rehtoreita neljästä eri eurooppalaisesta yliopistosta.

Milloin: Torstai 1. joulukuuta 2022, 9.30-16.30 CET.
Missä: Bryssel (tarkka sijainti tbd).
Järjestäjät: AEGEE-Europe, Thomas More, Barin yliopisto Aldo Moro, Lapin yliopisto, EKKE - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Lue tapahtuman ohjelma liitteenä olevasta
tiedostosta. (englanniksi)

Lisätiedot: Nafisa Yeasmin, nafisa.yeasmin@ulapland.fi, +358 40 484 4256

Kuvituskuva Arktisen Keskuksen logosta

 
 
Lisää uutisia