Poroaitojen riistaturvallisuudesta uusi tutkimushanke

10.1.2014
   

Lapin ELY-keskus on myöntänyt EAKR – rahoituksen poroaitojen riistaturvallisuuden tutkimushankkeelle. Hanketta vetävän Lapin yliopiston Arktisen keskuksen lisäksi mukana ovat myös muun muassa Metsähallitus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

   
- Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa aitojen haitoista riistaeläimille. Tutkimuksessa muun muassa vertaillaan erilaisten merkintätapojen tehokkuutta estää törmäykset suhteessa niiden rakentamis- ja materiaalikustannuksiin ja muihin ominaisuuksiin, kertoo projektin tutkija Markku Vierelä Arktisesta keskuksesta.

Riistaeläimet, kuten metsäkanalinnut sekä sorkkaeläimet, ovat alttiina törmäyksille maastossa sijaitseviin aitarakennelmiin. Hirvieläimet myös vahingoittavat aitoja törmäyksissä ja lisäävät aitojen korjaustarvetta. Kotimaista tutkimustietoa aiheesta ei ole. Poronhoitoalueella aitarakenteet liittyvät useimmiten porotalouden tarpeisiin ja niiden kokonaismäärä on arviolta yli 10 000 km.

- Tavoitteena on löytää kestävä, ympäristöystävällinen ja kustannustehokas merkintätapa törmäysten vähentämiseksi. Värien ja merkintämateriaalin ominaisuuksien merkitystä törmäyksiä vähentävänä tekijänä tarkastellaan kerätystä aineistoista, tutkija Vierelä kertoo.

Törmäysten määrät nykyisillä aidoilla selvitetään seuraamalla aidoista valittuja tutkimusjaksoja. Mahdollisia merkintätapoja ovat esimerkiksi harusvaijerimerkit tai muoviset eriväriset varoitusnauhat.

Tutkimustulosten perusteella laaditaan suositukset uusien ja vanhojen aitojen merkitsemistarpeesta ja merkitsemistavasta. Tuloksia voidaan hyödyntää tulevien aitojen rakentamisvaiheessa sekä jo olemassa olevien aitojen kehittämisessä riistaturvallisemmiksi. Tutkimuksen tuloksista laaditut suositukset ja niiden myötä tehtävät toimenpiteet tulevat vähentämään riistakuolleisuutta, parantamaan riistan hyvinvointia ja riistaelinympäristöjen laatua sekä vähentämään aitojen korjaustarvetta isojen riistaeläinten törmäysten vähenemisen vuoksi.

Vuosina 2014 – 2015 toteutettavan hankkeen hallinnosta vastaa Lapin yliopiston Arktinen keskus. Kenttätyöt ja seuranta toteutetaan Metsähallituksen ja Arktisen keskuksen välisenä yhteistyönä. Aineiston analysointiin osallistuu lisäksi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Hankkeeseen liittyvät opinnäytetyökokonaisuudet Arktinen keskus toteuttaa Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Myös Paliskuntain yhdistys, Metsäntutkimuslaitos, Suomen riistakeskus sekä Luonnon- ja riistanhoitosäätiö osallistuvat tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen ohjaavina asiantuntijaorganisaatioina. Hankkeen ohjausryhmässä työskentelee myös edustaja saamelaisten kotiseutualueelta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 182 000€. Hanketta rahoittaa Lapin ELY-keskus (70% EAKR) ja hankkeen omarahoituksen n. 54 000€ kustannukset jakautuvat Lapin yliopistolle (15,4%), Metsähallitukselle (11%) ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle (3,6%).

Hankesuunnitelma ja –hakemus valmisteltiin alkuvuodesta 2013 Metsähallituksen Lapin Luontopalveluiden esiselvityshankkeessa. Suunnitteluun osallistuivat Arktinen keskus, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Paliskuntain yhdistys, Lapin ELY-keskus, Suomen riistakeskus sekä aitavalmistajien edustajia.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Markku Vierelä, Lapin yliopisto Arktinen keskus
Puh. 0404844288 markku.vierela (at) ulapland.fi
Erikoistutkija Osmo Rätti, Lapin yliopisto Arktinen keskus
Puh. 0400138804 osmo.ratti (at) ulapland.fi

Tiedote/AK/Markku Vierelä ja Jenni Lintula

 
 
Lisää uutisia