Grönlannin jäätiköiden valahtamista mereen voidaan ehkäistä meren pohjan rakennelmilla

26.10.2022
   

Jäätutkijoiden johdolla on kehitelty uutta toimintatapaa, jolla voitaisiin edistää Grönlannin jääpeitteen säilyttämistä. Tärkeänä osana sitä on Grönlannin paikallisyhteisöjen saattaminen yhteen eri toimijoiden kuten tutkijoiden, insinöörien, ekonomistien, poliitikkojen ja kirjailijoiden kanssa, jotta kaikki osapuolet voisivat sitoutua vuonojen pohjarakennelmien tekemiseen. Islannissa pidettyjen tapaamisten jälkeen syntyi yhteinen näkemys siitä, että tutkimuksen kautta tulevaa lisätietoa aiheesta tarvitaan kipeästi.

   

– Grönlannilla voi olla johtava asema globaalin meren pinnan nousun hallinnassa. Keinona tähän on meren pohjaan ankkuroitu verhorakennelma. Teemme omalta osaltamme kaikkemme, jotta pohjarakenteen muotoilu ei toisi haittaa paikallisesti tärkeälle kalastukselle, matkailuelinkeinolle tai perinteiselle elämäntavalle, sanoo Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusprofessori John Moore. Hän johtaa kansainvälistä prosessia, jonka tavoitteena on vuonoihin rakennettavilla pohjaverhoilla estää lämpimiä merivirtoja pääsemästä vuonoissa jäätikön alle. Näin jäätikön valahtaminen mereen estyisi, mikä hidastaisi meren pinnan nousua.

– Projektin ytimessä on toiminnan kestävyys paikallisesta näkökulmasta ja alueen asukkaiden hyväksyntä jäätikköjen suojaamiselle pohjaverhoilla juuri Ilulissatin jäävuonossa. Olemme tunnistaneet useita tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun ratkaisun kestävää toteutusta suunnitellaan. On esimerkiksi hyvin tärkeää, että vuonon ravintoketju säilyisi entisellään, sanoo Arktisen keskuksen tutkija Ilona Mettiäinen. Hän on kuluneen vuoden aikana käyttänyt paljon aikaa Grönlannissa keskusteluihin paikallisten asukkaiden ja erilaisten avainryhmien edustajien kanssa.

– Grönlannista saatavia oppeja voidaan soveltaa, kun ryhdytään ratkomaan vieläkin paljon suurempia meren pinnan nousuun liittyviä ongelmia Etelämantereella, Moore sanoo.

Arktinen yliopisto (University of the Arctic) järjesti lokakuun alkupuolella Reykjavikissa korkean tason Frederik Paulsen -seminaarin, jossa keskusteltiin eri osapuolten kanssa jäätiköiden sulamisen mahdollisesta pysäyttämisestä merenpinnan nousun hidastamiseksi. 

– Nämä keskustelut olivat todella suuri askel eteenpäin, Moore toteaa. Seuraavaksi vuorossa on neuvottelukunnan koostaminen paikallisista ja kansainvälisistä asiantuntijoista ja toimijoista sekä jäljellä olevien tietopuutteiden ja tutkimustarpeiden tunnistaminen. 

Tilaisuuteen osallistui myös kansainvälisesti tunnettuja insinööritoimistoja kuten Arup ja Aker Solutions, joilla on kokemusta hyvin vaikeiden haasteiden ratkaisemisesta.

– Tässä on hieno mahdollisuus haastaa parhaat osaajamme ja lähestyä asiaa tiiviissä yhteistyössä alan johtavien tutkijoiden kanssa, johtavana periaatteena haitallisten vaikutusten välttäminen, sanoo Aker Solutions’in kestävyysjohtaja Marianne Hagen.

On mutkikasta rakentaa joustava ja hallittavissa oleva pohjaverhon rakenne, joka rajoittaa lämpimän veden virtaamista sisäänpäin mutta sallii ravinnerikkaan veden tulon jäätiköiltä vuonoon. Tarvitaan lisää yksityiskohtaista ymmärrystä alueen kaloista ja niiden ravintoketjusta ja tarvitaan lisää niin tieteellistä tutkimusta kuin alueen kalastajien näkemyksien kuulemista, sillä heillä on pitkäaikainen ja syvällinen tuntemus vuonosta ja sen jääoloista. 

Merijään vahvistuminen veden viiletessä vuonossa voi olla hyödyksi perinteisen metsästyksen ja kalastuksen kannalta. Aktiivisena ilmastotoimena rakennetut pohjaverhot saattavat myös olla matkailulle vetovoimatekijä, vaikka rakennelmia ei voisi pinnalta nähdä. Tällä tavoin jäätiköt saattavat tuottaa alueelle taloudellista lisäarvoa niiden säilyttämisen kautta samaan tapaan kuin tietyt trooppisten sademetsien säilyttämiseen liittyvät toiminnot tuovat tuloja omalle alueelleen. Myös kansainvälinen kompensaatiomekanismi Grönlannille jäätikön säilyttämisestä merenpinnan nousun hillitsemiseksi on tutkittavana. 


25.10. kuvio-korkeus 367-Schematic of a sea bed anchored curtain buoyantly floating from a foundation on the sea floor.png

Kaavio merenpohjaan ankkuroidusta verhorakennelmasta.


Lisätietoja:

Tutkimusprofessori John Moore, Arktinen keskus, Lapin yliopisto, john.moore@ulapland.fi; john.moore.bnu@gmail.com, +358 400 194 850

Tutkija Ilona Mettiäinen, Arktinen keskus, Lapin yliopisto, ilona.mettiainen@ulapland.fi, +358 40 484 4273


Asuinrakennuksia, joiden taustalla jäävuoria.

 
 
Lisää uutisia