Yleisötilaisuus: OKM:n TFK-erityisasiantuntijoiden vierailu Lapin yliopistolla ja Lapin ammattikorkeakoululla - teemana arktisuus ja kansainvälisyys

« Takaisin9.3.2020 13:30–15:00

Opetus- ja kulttuuriministeriön Team Finland Knowledge -verkosto tukee ja vauhdittaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä. Sen tehtävä on houkutella Suomeen osaajia ja rakentaa yhteyksiä osaamisen ja koulutusinnovaatioiden viennille. Team Finland Knowledge -verkoston erityisasiantuntijat vierailevat kuluvan vuoden aikana suomalaisissa korkeakouluissa perehtyen kunkin korkeakoulun kärkiosaamiseen. Lapissa vierailun teemana on arktisuus.

Osana tätä vierailua Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa tilaisuuden, jossa esitellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjausten 2017-2025 seurannan ja kehittämisen raportin tuloksia sekä tutustutaan Team Finland Knowledge -verkoston erityisasiantuntijoihin ja ajankohtaisiin korkeakoulujen kansainvälistymisen teemoihin.


Tilaisuus on Lapin yliopistolla (Luentosali 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi) maanantaina 9. maaliskuuta klo 13.30–15.00.

Tilaisuus on avoin kaikille Lapin korkeakouluyhteisön jäsenille.
Tilaisuuden kieli on suomi, keskustelu käydään suomeksi ja englanniksi. Tervetuloa!

Tilaisuudessa puhujina toimivat:

Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara, OKM
Yhteistyössä maailman parasta - Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjausten 2017-25 seuranta ja kehittäminen: 17 suositusta

Team Finland Knowledge -verkoston erityisasiantuntijat
Iina Soiri, Pretoria
Mika Tirronen, New Delhi
Anna Korpi, Singapore
Mari-Anna Suurmunne, Peking
Emilia Ahvenjärvi, Buenos Aires
Jaakko Skantsi, Abi Dhabi
Sari Eriksson, Moskova
Ilkka Turunen, Washington D.C.

Koordinaattori Jelena Santalainen, Sao Paolo, Ulkoministeriö

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen.


Tilaisuutta voi seurata myös verkossa sekä suorana että jälkeenpäin tallenteena. Linkki striimaukseen: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland


OKM Raportti: Yhteistyössä maailman parasta - Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjausten 2017-25 seuranta ja kehittäminen, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-709-3
Team Finland Knowledge -verkosto, https://minedu.fi/tfk-verkosto

Lisätietoja: Outi Snellman, Kansainvälisten asiain johtaja, Lapin yliopisto outi.snellman@ulapland.fi