Arktisen keskuksen strategia 2020–2025
Kuva Arktikumista. Kuvaaja Alexander Kuznetsov.

 

Lisäämme kokonaisvaltaista ymmärrystä arktisesta alueesta tutkimuksella ja tiedeviestinnällä. Vahvuutemme on korkeatasoisen monitieteisen tutkimuksen yhdistäminen kykyyn tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa suurelle yleisölle ja päättäjille.

Tutkimuksemme yhdistää ihmis-, yhteiskunta-, oikeus- ja luonnontieteitä. Tietoa tuotetaan yhdessä paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa, usein monitieteellisissä projekteissa.

Arktikumin tiedekeskuksen ja tiedeviestinnän avulla välitämme tietoa ja lisäämme kattavaa ymmärrystä muuttuvasta arktisesta alueesta.

Haemme vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa ratkaisuja yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin.

Arktinen keskus on osa Lapin yliopistoa ja Lapin korkeakoulukonsernia ja toteuttaa Lapin korkeakoulukonsernin strategiaa.

ARVOT

ITSENÄINEN – Teemme itsenäistä ja kriittistä tutkimusta ja tiedeviestintää.

VASTUULLINEN – Edistämme yhteiskunnan kestävyyttä omalla toiminnallamme. Työmme on sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullista.

OSALLISTAVA – Työyhteisömme on kannustava, reilu, luova ja läpinäkyvä, ja työ perustuu jatkuvaan yhteistyöhön.

LUOTETTAVA – Olemme sitoutunut ja luotettava yhteistyökumppani, ja käymme rakentavaa dialogia sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

MONIKULTTUURINEN – Olemme paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut kansainvälinen työyhteisö.

TAVOITTEET 2025