Arktisen keskuksen strategia 2020–2025
Kuva Arktikumista. Kuvaaja Alexander Kuznetsov.

 

Lisäämme kokonaisvaltaista ymmärrystä arktisesta alueesta tutkimuksella ja tiedeviestinnällä.
Vahvuutemme on toimintamalli, joka yhdistää korkeatasoista tutkimusta ja suurelle yleisölle sekä päättäjille kohdennettua tiedeviestintää.
Tutkimuksemme on paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti merkittävää ja se yhdistää ihmis-, yhteiskunta-, oikeus- ja luonnontieteitä.
Arktikumin tiedekeskuksen ja tiedeviestinnän avulla välitämme tietoa ja lisäämme ymmärrystä arktisesta alueesta.
Sidosryhmien kanssa käytävä dialogi auttaa meitä löytämään ratkaisuja yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin.

Arktinen keskus on osa Lapin yliopistoa ja Lapin korkeakoulukonsernia ja toteuttaa Lapin korkeakoulukonsernin strategiaa.

ARVOT

ITSENÄINEN – Teemme itsenäistä ja kriittistä tutkimusta ja tiedeviestintää.

VASTUULLINEN – Edistämme yhteiskunnan kestävyyttä omalla toiminnallamme. Työmme on sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullista.

OSALLISTAVA – Työyhteisömme on kannustava, reilu, luova ja läpinäkyvä, ja työ perustuu jatkuvaan yhteistyöhön.

LUOTETTAVA – Olemme sitoutunut ja luotettava yhteistyökumppani, ja käymme rakentavaa dialogia sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

MONIKULTTUURINEN – Olemme paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut kansainvälinen työyhteisö.

TAVOITTEET 2025