Vetovoimainen kunta pohjoisen nuorille – parhaita käytäntöjä


Tässä oppaassa pohditaan, mitä pohjoisen kaupungit ja kunnat voisivat tarjota nuorille, jotta he pysyisivät tai palaisivat kotipaikkakunnilleen ja asettuisivat niihin asumaan. Oppaan suositukset perustuvat nuorten parissa tekemäämme tutkimukseen Pohjois-Suomessa ja -Venäjällä sekä kyseisten nuorten käsityksiin hyvinvoinnista ja hyvän elämän aineksista. Suomen ja Venäjän pohjoisosien nuorten päätökseen lähteä synnyinsijoiltaan vaikuttavat edelleen monet rakenteelliset tekijät, kuten kouluttautumismahdollisuuksiin, työllistymiseen, palveluihin, vapaa-ajan toimintaan ja liikkumiseen liittyvät ongelmat.

Toisaalta nuoret ovat tuoneet esille useita myönteisiä asioita, jotka tekevät pohjoisessa elämisen houkuttelevaksi. Näihin kuuluvat puhdas ja rauhallinen luonto, luontoharrastukset sekä elämisen helppous ja mukavuus pienellä paikkakunnalla verrattuna suuriin kaupunkeihin.

Seuraavat suositukset sisältävät ajatuksia siitä, miten pohjoiset yhteisöt voisivat entisestään parantaa nuorten asukkaidensa hyvinvointia.

Valitsemamme parhaat käytännöt on kerätty seuraavilta paikkakunnilta Suomesta ja Venäjältä: Kolari, Kemijärvi ja Pyhäjoki (Suomi) sekä Koutero, Revda, Poljarnyje Zori, Kirovsk, Novy Urengoj, Nerjungri, Nizhny Kuranakh ja Tiksi (Venäjä). Kyseiset käytännöt kuvastavat kummankin maan ja kunkin paikkakunnan erityispiirteitä.

Oppaan verkkoversio sisältää linkkejä, joiden kautta saat lisätietoa alla mainituista esimerkeistä.

Siirry pdf-versioon