SUOSITUKSIA VALTIOLLISILLE TOIMIJOILLE (maanlaajuinen ja alueellinen)
  • Ota käyttöön ammattibarometri. Barometrilla voidaan tarjota palveluja työnhakijoille, antaa uraohjausta ja tukea työvoiman liikkuvuutta. Sen avulla voidaan tunnistaa nousevia ammatteja, todeta työvoiman vajeita ja suunnitella ammatillista koulutusta ja uudelleenkoulutusta.
Esimerkki Venäjältä:
Muurmanskin alue, Jamal, Jakutia (alueelliset työllisyyshallinnot): Barometr zanyatosti ovat osa työllisyystoimen verkkopalveluita. Siellä voi etsiä ammatteja, joiden osaajille on kysyntää sekä ammatteja, joiden osaajista on ylitarjontaa.
Esimerkki Suomesta:
Maanlaajuinen (Ely-keskus, TE-palvelut, Työ- ja elinkeinoministeriö): Ammattibarometri on suunniteltu tätä tarkoitusta varten.
  • Tue projekteja, jotka on kohdennettu esimerkiksi syrjäytyneille nuorille sekä projekteja, joilla tuetaan ja kehitetään lahjakkaita nuoria.
Esimerkki Suomesta:
Lähes maanlaajuinen (Aluehallintovirasto): Etsivä nuorisotyö tukee alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat vaarassa jäädä ilman koulutusta ja työelämän ulkopuolelle.
Esimerkki Venäjältä:
Alueellinen ja valtakunnallinen (Venäjän nuorisoasiain virasto): Paljon erilaisia ohjelmia, kohdennettuja stipendejä, nuorisofoorumeita jne. erityisesti lahjakkaille nuorille. Tutkimuskohdepaikkakuntien nuoret käyttivät menestyksekkäästi kyseisiä mahdollisuuksia.
  • Kehitä luovia aloja, jotka yhdistelevät yrittäjyystaitoja ja kulttuurisia käytäntöjä. Luova talous on uusi houkuttavuustekijä erityisesti nuorten keskuudessa. Yritysten lisäksi tulisi tukea muitakin yksityisiä aloitteita.
Esimerkkejä Venäjältä:
Muurmanskin alue (valtio): Tuetaan pieniä yrityksiä antamalla startup-rahoitusta.
Esimerkki Suomesta:
Maanlaajuinen (4H-järjestö): Yli 13-vuotiaat nuoret voivat perustaa haluamansa 4H-yrityksen paikallisen 4H-kerhon tuella.
  • Kehitä mekanismeja nuorten ja lahjakkaiden ammattilaisten tukemiseksi kohdistuen etenkin sellaisiin taitoihin, joille on kunnassa kysyntää. Tämä voidaan toteuttaa mm. halpakorkoisten lainojen, erilaisten tukien, “sosiaalipakettien” ja uramahdollisuuksien kautta. Keino houkutella muuttajia ja estää ”aivovuoto” pohjoisen kunnista.
Esimerkki Venäjältä:
Maanlaajuinen (valtio): Meneillään olevat ohjelmat, kuten “nuori opettaja” ja “maalaislääkäri”, tarjoavat nuorille asiantuntijoille ilmaista tai tuettua asumista sekä muita taloudellisia kannusteita muuttaa pohjoiseen asumaan.
  • Tarjoa pohjoisia etuja: samat edut voivat sekä rohkaista ihmisiä pysymään pohjoisessa että muuttamaan pohjoiseen. Esimerkiksi alhaisempi ajoneuvovero tai polttoaineen hinta pohjoisessa.
Esimerkkejä Venäjältä:
Maanlaajuinen (valtio ja aluehallinto): Erilaisten etujen tarjoaminen pohjoisessa asuville ihmisille on yleinen tapa: alhaisempi verotus, palkanlisät, työntekijöiden ilmainen matka etelään kerran vuodessa, edulliset asuntolainat, varhaisempi eläkeikä täydellä eläkkeellä jne. Eläkkeen määrä on suurempi pohjoisessa kuin muualla.