SUOSITUKSIA KUNNALLISILLE JA KANSALAISTOIMIJOILLE
  • Ota nuoret mukaan paikalliseen päätöksentekoon.
Esimerkki Suomesta:
Maanlaajuinen (kunnat): Nuorisovaltuuston toteuttaminen kaikissa kunnissa.
Esimerkki Venäjältä:
Koutero, Kirovsk, Nerjungri ja Novy Urengoj (kunnat): Nuoria kannustetaan osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon ja julkisten tilojen parantamiseen.

Järjestä tiloja, joissa nuoriso voi viettää aikaa. Nuorilla on tarve sekä sisä- että ulkotiloille. Julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuudet voivat auttaa kyseisten tilojen järjestämisessä. Varsinkin Venäjällä kaivataan lisää ajanviettotapoja, joihin ei liity tavoitteellisuutta.

Nuorten parissa on kysyntää valvotuille mutta ilmaisille tiloilla, joissa on mahdollista "hengailla” sallivassa ilmapiirissä (sohvia, pelejä ym.) ja seurustella vapaasti.

Esimerkkejä Suomesta:
Maanlaajuinen (nuorisokeskukset ja kirkko): Kunnat ja kirkko yleensä ylläpitävät nuorten ajanviettotiloja, jotka ovat suosittuja nuorten keskuudessa.

Pyhäjoki (kunta): Lukio tarjoaa oppilailleen toimintatiloja vapaamuotoisille kokoontumisille ja paikallinen nuorisoseuran skeittihalli vetää nuoria vapaa-ajan viettoon.
Esimerkki Venäjältä:

Apatiitti (kunnallinen nuorisososiaalikeskus): Suurimmat pohjoisen kaupungit tarjoavat tämän kaltaisia tiloja, vaikkakin toistaiseksi niukalti.

  • Ylläpidä paikkakunnan elinvoimaisuutta tukemalla kulttuurielämän moninaisuutta: järjestä konsertteja, festivaaleja ja muita nuoria kiinnostavia kulttuuritapahtumia. Tue nuorten aloitteita järjestää tapahtumia itse, sillä aikuisten järjestämät tapahtumat eivät aina kiinnosta nuorempaa sukupolvea.
  • Luo nuorille lisää harrastusmahdollisuuksia, esimerkiksi ilmaisia vapaa-ajanviettovaihtoehtoja. Tarjontaa voi laajentaa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Yhteisiä ulkoilma-aktiviteetteja, esimerkiksi yhteisiä pelejä, selviytymiskursseja, extreme-lajeja, suunnistusta, maastopyöräilyä jne., järjestämällä nuoret voidaan saada kiinnostumaan omasta ympäristöstään.
    .

Esimerkkejä Venäjältä:
Revda, Koutero, Kirovsk, Nizhny Kuranakh ja Novy Urengoj (paikalliset yritykset ja kunnat): Yritykset sponsoroivat nuorten harrastusmahdollisuuksia. Ilmaiset tai kohtuuhintaiset harrastuspaikat, esimerkiksi kaivosyhtiöiden sponsoroimat urheilutilat, koetaan erittäin positiiviseksi asiaksi kyseisillä paikkakunnilla.

Tiksi: Nuorten organisoimat urheiluryhmät ja taideryhmät, jotka hakevat itsenäisesti sponsoreja toiminnalleen.
Esimerkkejä Suomesta:
Pyhäjoki (Fennovoima): Paikallisten urheilualoitteiden sponsorointi. Yhtiön sponsoroimia harrastemahdollisuuksia pidetään yleisesti positiivisena asiana.

Kolari (Sport Resort Ylläs ja Ylläs Ski Resort): Lahjoittavat kausikortin kaikille paikallisille esikoululaisille.
  • Tue nuorten yrittäjyyttä. Anna tietoa eri mahdollisuuksista, tarjoa tukea ja/tai luo alustoja, joilla nuoret yrittäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa ajatuksia, kokemuksia, yhteyksiä, palveluita jne.
Esimerkki Venäjältä:
Novy Urengoj (kunta): Säännöllisesti kokoontuvan nuorten yrittäjien yhdistyksen organisointi, koulutustapahtumien järjestäminen ja vertaisneuvontaan tarkoitetun alustan luominen nuorille yrittäjille.
Esimerkki Suomesta:
Pyhäjoki (Pyhäjoen lukio): Pyhäjoen yrityspainotteinen lukio edistää paikallista yrittäjyyttä esimerkiksi järjestämällä yrittäjämessut, jotka tuovat paikkakunnalle ihmisiä kaikkialta Suomesta.
  • Pyri houkuttelemaan paluu- ja uusia muuttajia. Voi olla helpompaa saada ihmiset muuttamaan takaisin kouluttautumisen jälkeen kuin estää nuoria muuttamasta pois. Nuorten perheiden tukeminen ja olemalla houkutteleva asuinpaikka näiden silmissä voi muodostua pohjoisten kaupunkien vetonaulaksi. Paluumuuton houkuttelevuutta voi lisätä mainostamalla ja edistämällä esimerkiksi paikallista turvallisuutta, pieniä ja tasokkaita kouluja, edullisia asuntoja, luontoa, viihtyisyyttä ja palveluita.
Esimerkkejä Venäjältä:
Revda (kunta), Koutero (EuroChem) ja Kirovsk (Phosagro): Erilaisia ohjelmia nuorten ammattilaisten ja perheiden houkuttelemiseksi ja tukemiseksi. Tähän kuuluvat tuettu asuminen, uudelleensijoittuminen ja vapaa-ajan toiminta; Jakutia ja Jamal (useita teollisuusyrityksiä): Edullisten asuntolainojen tarjoaminen nuorille perheille, mikä tukee itsenäisen elämän aloittamista opintojen jälkeen.
Esimerkkejä Suomesta:
Pyhäjoki (kunta): Paikkakunnan houkuttelevuutta lisätään rakentamalla uusi monitoimitalo; Kolari, Pyhäjoki ja Kemijävi (kunnat): Ulkoilmaharrastusmahdollisuuksien laajentaminen (maastopyöräreitit, kävely- ja hiihtoreitit, tulentekopaikat ja leikkipuistot).
  • Tue nuorten liikkumista paikasta toiseen. Harvaan asutuilla alueilla kulkemisen järjestäminen on olennaista hyvän elämänlaadun kannalta. Mikäli julkista liikennettä ei ole, tue nuorten mahdollisuuksia hankkia ja ylläpitää omia kulkuneuvoja. Tue esimerkiksi sponsoroituja moottoripyörien, mönkijöiden, moottorikelkkojen ja mopojen korjaamoja, joissa nuoret voivat oppia korjaamaan ajokkinsa itse tai hankkimaan korjausapua.
Esimerkki Suomesta:
Pyhäjoki (Pyhäjoki MC Ry, Pyhäjoen seurakunta, kunta ja paikalliset yritykset): Moottoripajalla autetaan nuoria mopojen huollossa ja jaetaan tärkeitä taitoja korjaukseen liittyen sukupolvelta seuraavalle.
Esimerkki Venäjältä:
Novy Urengoj (nuorisokeskus “Nord”): Nuoret voivat opetella korjaamaan omat liikennevälineensä. Kilpa-ajosta kiinnostuneet voivat harjoitella talon takana olevalla alueella (motocross, moottorikelkkailu). Tarjolla on myös varastohalli niille, joilla ei ole omaa autotallia sekä kuntosali, jossa voi harjoitella kilpailuja varten.
  • Järjestä paikkakuntakohtaista neuvontaa ja tukea nuorille. Kerää ja systematisoi tietoa myös olemassa olevista valtakunnallisista- ja etäpalveluista nuorten saataville.
Esimerkkejä Suomesta:
Kolari, Pyhäjoki ja Kemijärvi (kunnat): Nuorisokeskukset tarjoavat paikallisille nuorille turvallisen paikan, jossa voi puhua nuorisotyöntekijöiden kanssa; Maanlaajuinen (Mannerheimin lastensuojeluliitto): Nuorten puhelinpalvelu Nuorisopuhelin, johon nuoret voivat soittaa nimettömänä avun saamiseksi.
Esimerkki Venäjältä:
Novy Urengoj (kunta): Paikkakuntakohtainen versio maanlaajuisesta 24/7 “luottamusten puhelimista” (Telefon Doveriya) nuorille ja lapsille.