SUOSITUKSIA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIJOILLE
  • Ylläpidä ja lisää alueellisia kouluttautumismahdollisuuksia. Koulutusmahdollisuudet pitävät syrjäiset yhteisöt elinvoimaisina ja edesauttavat nuorten pysymistä kotipaikkakunnillaan. Suomessa pienten lukioiden ja ammattikoulujen säilyttäminen ja ylläpito on tärkeää. Venäjällä on erityisen tärkeäksi huolehtia molempien sukupuolten mielenkiinnon kohteiden huomioimisesta koulutustarjonnassa sekä siitä, että koulutus ei vastaa pelkästään teollisuuden tarpeisiin.

  • Esittele pohjoisten kotipaikkakuntien erityispiirteitä koulujen, opistojen ja yritysten koulutustarjonnassa. Tarkoituksena on jakaa tietoa paikallisen ilmaston ja ympäristön erityispiirteistä, paikallisista/alkuperäiselinkeinoista ja kulttuureista sekä kestävästä elämisestä pohjoisessa. Varusta pohjoiseen tulijat riittävillä tiedoilla ja taidoilla heidän alkaessaan työskennellä alueella.

  • Tarjoa mahdollisuus työssäoppimiseen kaikilla toisen asteen koulutuksen jälkeisillä tasoilla siten, että opiskelijat voitaisiin opintojensa aikana ohjata työskentelemään paikallisissa yrityksissä. Jos mahdollista, kannusta paikallisia ammatillisia oppilaitoksia ja yrityksiä sopimaan koulutusyhteistyöstä esimerkiksi paikallisten nuorten työllistämistakuun tai -vastuun muodossa. Tämän avulla nuoriso voi jäädä opiskelemaan tai tekemään työtä kotiseudullaan.


Esimerkkejä Suomesta:
Maanlaajuinen (ammattikoulut): Yritysten kanssa järjestetty työssäoppiminen kuuluu ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmaan. Työssäoppiminen voidaan suunnitella opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kolari (Lapin koulutuskeskus ja kunta): Osaajia alueelle-projekti kehittää joustavaa ja työpainotteista koulutusta ja työllistymispolkuja paikkakunnan ja yksilöiden tarpeiden mukaan. Nuoret voivat oppia tai opetella uudelleen ammatin, jolle on kunnassa kysyntää.
Esimerkkejä Venäjältä:

Kirovsk (Murmanskin arktisen valtionyliopiston Kirovskin yksikkö); Koutero (polyteknillinen opisto): Työssäoppiminen mukaan lukien kaivostoiminta- ja matkailuopinnot, soveltavan tieteen taso.

Nizhny Kuranakh (Polyus Gold): Ammatillinen työharjoittelu- ja koulutusohjelma. Kaikissa esimerkeissä valmistuneet mitä luultavimmin saavat työpaikan yrityksestä, jossa ovat harjoitelleet.

  • Kannusta yliopistotason yhdistelmäetäopiskeluun siellä, missä ei ole tarjolla korkeakouluopintoja. Opiskelijat kirjautuvat yliopistoon muualla, mutta asuvat ja työskentelevät kotipaikkakunnallaan. Opetus toteutetaan verkko- ja lähiopetuksen yhdistelmänä ja nuoret matkustavat esim. puolivuosittain yliopistokaupunkeihin saamaan intensiiviopetusta. Täysin etänä tapahtuva opiskelu on toinen mahdollisuus, mutta se ei ole yhtä houkuttelevaa nuorille kuin yhdistelmäetäopiskelu, joka tarjoaa mahdollisuuden kokea myös ison kaupungin elämää. Yhdistelmämalli tarjoaisi tehokkaamman tavan kannustaa nuoria pysymään pohjoisessa. 

Esimerkki Suomesta:
Maanlaajuinen (yliopistot): Kaikissa Suomen yliopistoissa voi opiskella etänä eri aineita vaihtelevassa määrin.

Jotkut nuoret Kolarissa, Kemijärvellä ja Pyhäjoella ovat päättäneet pysyä kotipaikkakunnallaan ja käydä yliopistokaupungissaan vain, kun se on välttämätöntä.
Esimerkki Venäjältä:
Maanlaajuinen (yliopistot ja teollisuusyritykset): Yliopistot tarjoavat mahdollisuuden etäopiskeluun yhteistyössä kaikkialla Venäjällä toimivien teollisuusyritysten kanssa.

Joillakin yrityksillä on joustava työaikajärjestelmä, joka sallii opiskelijoiden viettää luento- ja tenttikaudet yliopistokaupungeissa.
  • Jaa tietoa etätyömahdollisuuksista sekä opiskelumahdollisuuksista sellaisiin ammatteihin, joissa etätyöskentely on mahdollista (esim. IT, markkinointi, muotoilu, verkkoyrittäjyys) niille nuorille, jotka mieluummin jäisivät kotipaikkakunnalleen kuin lähtisivät työn perässä muualle.