Master theses

Heikkilä, T. 2007: Impacts of nature-based tourism on mammalian populations in the camp sites of the Pallas-Yllästunturi National Park, NW Finnish Lapland (in Finnish with English abstract). -Helsingin yliopisto, Biotieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. 59 s. + 4 liit.

Huusko, H., Kauppinen, T. & Tölli, E. 2006 : Soundscape measuring in Levi, Olos and Ylläs tourist resorts (in Finnish with English abstract).  -Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-ala, Metsätalouden kolutusohjelma. 68 s. + 19 liit.

Rantala, O. 2006 : Wilderness forests and built paths: A frame analytical interpretation of tourists´ forest landscape experiences in Lapland (in Finnish with English abstract).  -Lapin yliopisto, Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta, Matkailututkimus/luontomatkailun suuntautumisvaihtoehto. 90 s. + 6 liit.

Sarkki, S. 2006:  "Halutaanko täällä säilyttää porotalous vai vedetäänkö ruuvi niin tiukalle, ettei ole mahdollisuutta?" Maankäytön sosiaalisesti kestävä kehitys poronhoitajien näkökulmasta Tunturi-lapin paliskunnissa vuosina 1995-2005. -Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Taideaineiden ja antropologian laitos. 125 s.

Sippola, S. 2007 : As a resident of a busy tourist centre. Questionnaire for local population of Ylläs and Levi (in Finnish with English summary).  -Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailu-, ravitsemus- ja talousala. 53 s. + 3 liit.